DC&PT - Thời Sự 2019

 

Tai tiếng vụ chùa cúng vong

đặt ra câu hỏi về ‘tha hóa’ Phật giáo ở VN

Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) gặp rắc rối v́ thu tiền để "giải vong"