DC&PT - Thời Sự 2019

 

Giáo sư Carl Thayer nhận định

về thông tin sức khỏe ông Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Cuba đầu năm 2018.