DC&PT - Thời Sự 2019 

 

Biểu t́nh Hong Kong:

Chính trị gia Mỹ kêu gọi kiềm chế bạo lực

Các cuộc biểu t́nh ngày càng có xu hướng bạo lực ở Hong Kong đẩy vùng lănh thổ do Trung Quốc cai trị vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên.