DC&PT - Thời Sự 2019

 

Tin nóng: Chính phủ Việt Nam chính thức thua kiện

Trịnh Vĩnh B́nh tại Ṭa án Quốc tế

Khánh An-VOA

 

Triệu phú Trịnh Vĩnh B́nh là một trong những Việt kiều đầu tiên trở về nước đầu tư sau khi Việt Nam mở cửa.