DC&PT - Thời Sự 2019

 

Đại hội đảng CSVN lần thứ XIII

chỉ c̣n là một vở kịch?

 

Toàn bộ ủy viên trung ương của đảng CSVN khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026 đă được quyết định trước khi Đại hội toàn quốc của đảng CSVN diễn ra vào đầu năm 2021.