DC&PT - Thời Sự 2019

 

Có một trí thức như thế trong đất nước này

 

Trang Facebook của ông Trần Đức Anh Sơn. 1/3/2019