DC&PT - Thời Sự 2019

 

Cá Voi Xanh: V́ sao ông Trọng cười

như ‘địa chủ được mùa’?

Phạm Chí Dũng


Ông Trọng và ông Trump tại Hà Nội ngày 27 tháng Hai, 2019.