DC&PT - Thời Sự 2019

 

Giới nghiên cứu:

‘Nguy cơ lớn’ ở Tư Chính; TBT-CTN Trọng vẫn dịu giọng

 

Tọa đàm về băi Tư Chính, diễn ra ở Hà Nội hôm 7/10/2019