DC&PT - Thời Sự 2019

 

Một loạt ‘nhà báo lớn’ sắp ‘vào ḷ’ theo Vũ ‘nhôm’?

 

Ông Phan Văn Anh Vũ tại một phiên ṭa ở Hà Nội, ngày 30/1/2019. Photo: TTXVN.