DC&PT - Thời Sự 2019

 

Nguyễn Phú Trọng ‘mất tích’ trong đám tang Lê Đức Anh,

điều ǵ đang xảy ra?

Phạm Chí Dũng

 

Các lănh đạo Việt Nam đến viếng tang lễ ông Lê Đức Anh tại Hà Nội, ngày 3/5/2019. Photo Đảng bộ Tp.HCM