DC&PT - Thời Sự 2019

 

Blogger Trương Duy Nhất bị bắt ở Thái Lan

sau khi xin tị nạn chính trị?

Trang The Vietnamese loan tin ông Trương Duy Nhất bị mất tích ở Thái Lan. Photo The Vietnamese.