DC&PT - Thời Sự 2019

 

Bộ Chính trị ban hành

2 nghị quyết riêng cho Đà Nẵng, Hải Pḥng

LGT DC & PT: Bộ Chính trị (đảng) lấn quyền Quốc hội và Chính phủ. "Luật Đặc khu xin chào!". Trong bản chất, nghị quyết có độ lớn không khác Luật đặc khu, nhưng không có sự thảo luận của Quốc hội và lấn quyền hành pháp của chính phủ. Một cách đi ngơ sau, "trốn" phía sau tập thể Bộ Chính trị, sợ trách nhiệm cá nhân trước nhân dân. Các "lănh chúa đỏ" ở địa phương mất quyền quyết định. Người dân VN không được tham gia gia phản biện về các quyết định quan trọng của nhà nước.

 

 

Bộ Chính trị đă ban hành 2 nghị quyết riêng để phát triển 2 thành phố Hải Pḥng Đà Nẵng.

 

Theo tin từ Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Chính trị đă ban hành 2 nghị quyết riêng phát triển Hải Pḥng Đà Nẵng trở thành đầu tàu khu vực tận dụng được những lợi thế cạnh tranh.

 

Hải Pḥng sẽ trở thành TP công nghiệp gắn với kinh tế biển. Ảnh: Hoài Anh

 

Nghị quyết 43 cho Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng TP này thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước Đông Nam Á với vai tṛ trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao.

Trong khi đó, Nghị quyết 45 đặt mục tiêu phát triển Hải Pḥng thành TP công nghiệp, tạo động lực phát triển của vùng Bắc Bộ, kết cấu giao thông phát triển nối với khu vực, trọng điểm dịch vụ logistics, đào tạo, nghiên cứu, kinh tế biển.

Hai Nghị quyết của Bộ Chính trị được khởi tạo do sáng kiến của Ban Kinh tế Trung ương mới dừngchủ trương, đường lối. Bên quan hành pháp sẽ c̣n phải lập các chương tŕnh, đề án chi tiết để Quốc hội thông qua.

Theo hai Nghị quyết trên, Bộ Chính trị đồng ư chủ trương cần chế, chính sáchđột phá”, “đặc thùđể xây dựng phát triển Đà Nẵng Hải Pḥng.

Các chế, chính sách đặc thù cần được nghiên cứu thấu đáo, cụ thể, đảm bảo tính tương quan, tương đồng với các TP lớn khác trong cả nước. Những việc đă , được thực tế chứng minh hiệu quả th́ làm ngay, việc mới, phức tạp nhưng cấp thiết th́ nghiên cứu thực hiện thí điểm”, Nghị quyết cho Đà Nẵng nêu.

Cả hai TP đều được phân cấp về quản quy hoạch, đất đai, đô thị, đầu , tài chínhngân sách, tổ chức nhân sự tiền lương, chế đặc thù để thu hút các nhà đầu chiến lược.

Đà Nẵng Hải Pḥng đều được đặt mục tiêu tốc động tăng trưởng trên 12%/năm trong giai đoạn 2021-2030.

Đến 2030, Hải Pḥng cần đóng góp 6,4%, Đà Nẵng 2% vào GDP cả nước.

Đây lần thứ hai Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng về hai TP này sau 15 năm.

Đánh giá kết quả về việc thực hiện các nghị quyết trước đây (32,33), Bộ Chính trị cho rằng, việc triển khai c̣n hạn chế, yếu kém, lúng túng chế, chính sách cho phát triển chậm han hành nhiều bất cập. Mục tiêu công nghiệp hóa cho Hải Pḥng không đạt được. Phát triển kinh tế chưa xứng với tiềm năng, khu vực kinh tế nhân phát triển chưa đáp ứng yêu cầu.

Như vậy, 5 TP Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Pḥng Cần Thơ nghị quyết, hay luật riêng để phát triển.

 

Trích: VietnamBiz 26.01.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục