DC&PT - Thời Sự 2019

 

Chủ tịch Quốc hội:

T́nh trạng suy thoái trong Đảng c̣n diễn biến phức tạp

LGT DC & PT : T́nh trạng suy thoái trong đảng và nạn tham nhũng tràn lan buộc các lănh tụ CSVN phải lên tiếng, phân trần với người dân. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nh́n nhận có sự suy đồi về nhận thức, lối sống, đạo đức của đảng viên các cấp làm hạ thấp uy tín đảng và tính chính danh của đảng cầm quyền.

Tệ trạng này bắt nguồn từ sự tổ chức độc đảng, không có sự phản biện nghiêm chỉnh vạch ra cho mọi người thấy kịp thời các khuyết điểm để sửa chữa. Lư do khác nữa là sau 70 năm cầm quyền, đảng CSVN đă quá no đủ, đă già cỗi. Họ tự thỏa măn với quá khứ "vàng son", không c̣n sức sống, cạn kiện suy nghĩ chuẩn bị về tương lai cho đất nước. Hành động theo t́nh thế mà không nghĩ đến hậu quả tai hại mai sau: "Cha ăn mặng, con khát nước".  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, t́nh h́nh vi phạm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là t́nh trạng suy thoái về đạo đức, lối sống... c̣n diễn biến phức tạp.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh Gia Hân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Ảnh Gia Hân

Kỷ luật 17.000 đảng viên trong năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, năm 2018, công tác công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đă có chuyển biến tích cực, tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

 

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đă kết luận, làm rơ nhiều vi phạm, đă quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm.

 

“Việc công khai kết quả xem xét, xử lư kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân bị kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện sự công khai, minh bạch trong xử lư kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe và tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, bà Ngân nói.

 

Dẫn báo cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, bà Ngân cho hay, năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đă tiến hành kiểm tra trên 14 vạn tổ chức đảng và hơn 30 vạn đảng viên; giám sát trên 6 vạn tổ chức đảng và hơn 17 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật trên 4.000 tổ chức đảng và hơn 17.000 đảng viên…

 

“Kiểm tra, giám sát không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tiếp tục vào cuộc rất tích cực, quyết liệt; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; làm rơ nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lư, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, “thấu t́nh, đạt lư”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Xử lư nghiêm đảng viên vi phạm, bất kỳ cương vị nào

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rơ, không ít địa phương, cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát c̣n chiếu lệ, h́nh thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả chưa cao, chưa đủ sức răn đe; việc đấu tranh với những vi phạm vẫn c̣n tồn tại t́nh trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, chưa kịp thời lănh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

 

Một số cấp uỷ chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho uỷ ban kiểm tra thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; sự phối hợp với các cơ quan có liên quan, như: thanh tra, kiểm toán, công an, viện kiểm sát, toà án… chưa thường xuyên, chưa hiệu quả như mong đợi.

 

Bà Ngân khẳng định, những hạn chế nêu trên khiến t́nh h́nh vi phạm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là t́nh trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tham nhũng, lăng phí, tiêu cực... c̣n diễn biến phức tạp.

 

Từ đó, bà Ngân nhấn mạnh, trong năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn, đồng thời phát hiện và kiên quyết xử lư những hành vi vi phạm.

“Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lư nghiêm; đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm h́nh sự th́ phải xem xét truy cứu trách nhiệm h́nh sự”, bà Ngân nhấn mạnh và yêu cầu, nơi nào tự kiểm tra không phát hiện hoặc phát hiện nhưng xử lư nương nhẹ th́ cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không “rút kinh nghiệm” chung chung.

Bà Ngân cũng yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; có nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng và cán bộ lănh đạo, quản lư các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lănh đạo, quản lư.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lănh đạo, nhất là người đứng đầu. “Khi đă phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm; kết luận rơ ràng, minh bạch; xử lư phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục”, bà Ngân nhấn mạnh.

Lê Hiệp

 

Trích: Thanh niên 23.01.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục