DC&PT - Thời Sự 2019

Tổng bí thư: Chống tham nhũng khó

v́ lợi ích nhóm chằng chịt, lắt léo

          

 

       LGT DC & PT: Ban Nội chính cũng là một nhóm lợi ích và gồm những con người rất b́nh thường, có lợi ích riêng. Họ không phải là những thiên thần, không phải đều là quan đỏ thanh liêm. Theo phe thắng thế, họ chọn đối tượng điều tra, kiểm soát, phanh phui.

      Pḥng, chống tham nhũng là chính sách xuyên suốt trong lịch sử đảng CSVN, chứ không có ǵ mới. V́ vậy cần thấy rơ ngọn ngành của tham nhũng, v́ sao có nhiều cấm kỵ nghiêm khắc mà tham nhũng vẫn xảy ra ở mọi giai tầng xă hội, ngay trong giới chức cao cấp nhất. Họ kéo bè kéo cánh thành băng đảng lộng hành, ngày càng chằng chịt, lắt léo.

      Là lănh tụ, ông Nguyễn Phú Trọng nên đề ra cách giải quyết cụ thể "có tay có chân", có kết quả, chứ không nên "trốn" phía sau những luận cứ chung chung để phân trần.

 

      Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, chống tham nhũng là lĩnh vực khó, phức tạp v́ nó đụng chạm đến lợi ích con người, mà lợi ích ở đây là lợi ích nhóm, liên quan chằng chịt ở các cấp, các ngành, rất lắt léo.

Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh Nhật Bắc

Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ảnh Nhật Bắc

 

Phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội chính đảng, Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, nhất năm 2018, ngành Nội chính đảng hoạt động ngày càng hiệu quả, khẳng định chủ trương tái lập Ban Nội chính T.Ư ban Nội chính các tỉnh, thành ủy đúng đắn.

 

Tổng thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngành Nội chính đảng đă làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, pḥng, chống tham nhũng cải cách pháp, góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật về nội chính, cải cách pháp pḥng chống tham nhũng, từng bước h́nh thành chếkhông thể tham nhũng”; đồng thời đă chủ động tham mưu trong phát hiện, xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; góp phần hiện thực hoá khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước "không vùng cấm, không ngoại lệ, bất kể người đó ai".

 

Pḥng, chống tham nhũng lĩnh vực khó, phức tạp. đụng chạm đến lợi ích, đụng chạm đến con người, lợi íchđây lợi ích nhóm, liên quan chằng chịt với nhau, ở các cấp, các ngành, rất lắt léo, đ̣i hỏi các quan chức năng phải thực sự bản lĩnh, kiến thức, kinh nghiệm, đặc biệt phải trong sáng, công tâm, liêm khiết, phối hợp chặt chẽ”, Tổng thư, Chủ tịch nước nhận định, cho biết vừa qua ông rất mừng khi Ban Nội chính cùng các quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, công an, kiểm sát, ṭa án phối hợp rất tốt trong viẹc điều tra, xử kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp.

 

Ngoài ra, ngành Nội chính đảng cũng đă chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo T.Ư về Pḥng, chống tham nhũng thành lập 40 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế công tác pḥng, chống tham nhũng tại 15 cấp uỷ, bộ, ngành T.Ư 63 tỉnh uỷ, thành uỷ... 

Phải tham mưu để bịt kín "kẽ hở" nảy sinh tham nhũng

Nhấn mạnh ngành Nội chính Đảng quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, pḥng, chống tham nhũng cải cách pháp, "tai mắt" của Đảng về lĩnh vực này, Tổng thư, Chủ tịch nước chỉ , trọng trách của ngành Nội chính Đảng phải phối hợp tham mưu cho Đảng lănh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật, đẩy mạnh hơn nữa công tác pḥng, chống tham nhũng, lăng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không cho phép ai làm trái quan điểm, cương lĩnh, đường lối của Đảng.

 

Theo đó, Tổng thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngành Nội chính đảng phải tham mưu hoàn thiện các quy định của Đảng, thể chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không thể tham nhũng, không dám tham nhũng không muốn tham nhũng".

 

Bên cạnh đó, tăng cường nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dơi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, pḥng, chống tham nhũng cải cách pháp.

 

Các đồng chí phải "gác gôn" cho Đảng trên lĩnh vực này, không cho phép ai làm trái cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng”, Tổng thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu ngành Nội chính tiếp tục tập trung tham mưu, đề xuất chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, luận hội quan tâm; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

 

Bên cạnh đó, Tổng thư, Chủ tịch nước cũng nêu , ngành Nội chính Đảng phải chú trọng tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ địa phương lănh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến rệt hơn nữa trong công tác phát hiện, xử tham nhũngđịa phương, sở, khắc phục t́nh trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong đấu tranh pḥng, chống tham nhũng; tập trung xử , ngăn chặn hiệu quả t́nh trạng ṿi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ư, lót tay, gây phiền cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc ("tham nhũng vặt").

 

 

Trích: Thanh niên 22.01.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục