DC&PT - Thời Sự 2019

Sự tàn phá tôn giáo và thành tŕ bảo vệ

FB Đỗ Ngà

 

Hiện nay ở Việt Nam hai tôn giáo lớn đó công giáo phật giáo. Hai tôn giáo này xuất phát từ hai nguồn gốc khác nhau nên giáo cũng hoàn toàn khác. Hai tôn giáo này đi nữa th́ cuối cùng cũng hướng con người đến tính thiện. hai tôn giáo này, họ đều không cổ cho tín dị đoan.

Nhưng tại sao, hiện nay Phật Giáo đă bị CS kiểm soát biến tướng? Công Giáo hay Phật Giáo chân chính đều tốt cả nhưng hôm nay, Phật Giáo thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam chỉ c̣n cái vỏ, bên trong thực sự đă biến tướng thành tín dị đoan theo xu hướng của các đảng viên ĐCS đội lốt làm , nhiều nhà chùa đă biến thành nơi kiếm tiền trắng trợn.

Vấn đề khác nhau tổ chức thôi. Nhà nước Công Giáo một vương triều với thủ đô Vatican, đức Giáo Hoàng như vị hoàng đế (ở đây nói về mặt tổ chức) các hồng y những quan chức đứng đầu đơn vị hành chính địa phương trong nhà nước Công Giáo. Chính thế, công giáo địa phương sẽ hướng về công giáo Trung ương như sự gắn kết giữa địa phương trung ương trong một quốc gia, rất chặt chẽ.

Đó do sao Cộng Sản muốn cướp lấy Công Giáo địa phương để lồng Cộng Sản vào đấy rất khó. Hầu như CS luôn chuốc lấy sự thất bại khi buộc Công Giáo phục tùng ḿnh. Về thứ tự ưu tiên, th́ công giáo địa phương phải xem Vatican cấp trên của ḿnh chứ không bao giờ xem Ba Đ́nh cấp trên.

Phật giáo, về mặt tổ chức không theo h́nh vương triều như Công Giáo, thay vào đó, ở từng quốc gia, một giáo hội phật giáo riêng của quốc gia đó. Cách tổ chức của giáo hội phật giáo của từng quốc gia cũng không giống một nhà nước giống với một tổ chức dân sự trong đất nước đó hơn. một khi tổ chức dạng h́nh của hiệp hội, th́ không tính chặt chẽ tổ chức giáo hội phật giáo rất dễ bị biến tướng khi CS dẹp bỏ giáo hội phật giáo đúng nghĩa (tức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất), thay vào đó một giáo hội phật giáo do ĐCS dựng lên chịu sự quản của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Tương tự như các tổ chức hội dân sự đúng nghĩaViệt Nam bị ĐCS dẹp bỏ, thay bằng tổ chức tương tự do ĐCS điều khiển, chính thế những hiệp hội đó không bảo vệ những người nhân danh, lại bảo vệ ĐCS. dụ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ không bảo vệ phụ nữ bảo vệ ĐCS, hay Liên Đoàn Luật không bảo vệ quyền lợi cho luật bảo vệ ĐCS, bức hại luật chân chính v.vCũng tương tự vậy, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam không tôn vinh phật pháp, để những trụ tŕ tự tung tự tác, biến chùa chiền thành nơi kinh doanh thánh thần đầy màu sắc tín để trục lợi chia chác cho Đảng.

Công Giáo được tổ chức như một nhà nước quân chủ, nên CS Không thể nào tấn công vào Công Giáo. Thời Minh Mạng Tự Đức của nhà Nguyễn, sự bức tử Công Giáo rất khốc liệt nhưng Công Giáo vẫn vững như bàn thạch. Thời hai ông vua nhà Nguyễn dùng h́nh thức bức tử đều thất bại, nay CS ma mănh hơn, muốn dùng vỏ Công Giáo lồng ruột CS nhưng cũng đành bất lực.

CS không thể dựng lên một nhà nước Công Giáo địa phương trá h́nh được. Làm vậy li khai với Vatican, li khai Vatican th́ không phải Công Giáo, nên CS đành bất lực. tất nhiên cũng điểm này Cộng Sản cùng thù hằn với Công Giáo.

Hiện Tại, Trung Cộng Đang muốn xây dựng một nhà nước Công Giáo riêng cho Trung Quốc li khai hoàn toàn với Vatican, nếu thành công th́ chính quyền Trung Cộng sẽ bức tử Công Giáo Vatican. Thế nhưng đă làm rất lâu nhưng chưa thành công.

Thời Cộng sản một thời kỳ khó khăn với các tôn giáo. CS luôn muốn lồng CS vào tôn giáo để chính được hưởng sự sùng bái thần quyền của tín đồ tôn giáo nhằm dễ bề cai trị. Ư đồ này của CS đă thành công với Phật Giáo bất lực với Công Giáo, nên tại sao CS ghét Công Giáo vậy.

Tiếc cho một tôn giáo với kho tàng triết đồ sộ như Phật Giáo đă bị CS làm nát. Hậu CS phải một thời gian rất lâu, Phật Giáo mới thể hồi phục lại được những giá trị nguyên bản. Tiếc, tiếc lắm!

Trích: Tiếng dân 26.03.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                             

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục