DC&PT - Thời Sự 2019

Ông Trọng                   

 Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Reuters

 

Giá ông không gọi những người đ̣i cải tổ chính trị suy thoái đạo đức. [1]

Giá như ông không nhất quyết giữ cho bằng đượcsở hữu toàn dân về đất đaikinh tế nhà nước chủ đạotrong cả văn kiện đảng lẫn Hiến pháp. [2]

Giá ông không toàn tâm toàn ư đặt quốc gia vào một lộ tŕnh chính ông cũng không biết khi nào mới tới đíchlộ tŕnh hội chủ nghĩa. [3]

Giá ông chỉ tập trung vào đốt

Th́ khi ngă xuống bởi bệnh tật hay tai nạn, với ấn tượng trong sạch trong mắt không ít người, lời thương xót hẳn đă át đi tiếng bấc tiếng ch́.

Không chấp nhận cải tổ chính trị, nghĩa không báo chí tự do lẫn pháp độc lập, trong lúc thông tin không minh bạch, hội đoàn dân sự không mở mang, tinh thần công dân liêm chính công chức không được vun đắp, th́ làm sao chống được tham nhũng lâu dài hiệu quả?

Tương tự, ‘sở hữu toàn dân về đất đaikinh tế nhà nước chủ đạo nếu không phải hai cỗ-máy-củi-hóa-hàng-loạt-cán-bộ khi đặt họ trước khối công sản cực kỳ to lớn họ dễ dàng chiếm lấy cho bản thân, gia đ́nh ṿng phái trong khi các khí pḥng chống tham nhũng nêu trên đă bị hiệu hóa. Đó chưa kể, trên đường chiếm đoạt những nguồn lợi lộc vốn không thuộc về ḿnhnhất đất đainhững cấu kết quyền-tiền nhân danh Hiến pháp pháp luật đă để lại làng trên xóm dưới biết bao oan khiên ngút trời.

Cuối cùng, ai cũng quyền giữ quan điểm theo đuổi niềm tin của ḿnh về con đường Việt Nam nên đi. Song, một khi đă trang quan điểm của ḿnh bằng bạo lực trấn áp, củng cố niềm tin của ḿnh bằng cách buộc người khác phải im lặng trong sợ hăi, chứng minh chỉ duy nhất ḿnh đúng bằng lao cho những người trái ư, th́ dẫu tôn trọng thanh danh trong sạch của người đó đến đâu đi chăng nữa cũng phải gọi họ độc đoán. bất kỳ nền độc đoán nào, đến lượt , cũng mảnh đất màu mỡ cho tham ô tham nhũng.

Tóm lại, cũng như chẳng ai thực tâm muốn nhổ cỏ chỉ ngắt ngọn, rồi lại c̣n bón phân, vun gốc xới đất xung quanh, thật dễ hiểu khi người nghi ngờ thực tâm chống tham nhũng của người đốt khi thấy ông bảo vệ đến cùng cỗ-máy-củi-hóa-hàng-loạt-cán-bộ thường xuyên tiếp năng lượng để cỗ máy đó hoạt động.

dẫu không nghi ngờ th́ cũng do để tin rằng lửa chẳng cháy được bao lâu nữa, khi người đốt sớm muộn phải thay ca.

Biết đâu khi đó, củi lại gác .

[1] TBT Trọng nói ̀ sửa đổi Hiến pháp (BBC) –  thực thi quyền hiến định ông Trọng ạ! (HXP).

[2] Nghị quyết 04 của BCH Trung ương ban hành năm 2016 coi phủ nhận chế độ sở hữu toàn dân về đất đai tự diễn biến’, ‘tự chuyển hoá’: Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa (TT) – Hiến pháp: ‘Kinh ́ nhà nước giữ vai trò chủ đạo (VOV) – Tổng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (ND).

[3] Góp ư sửa Hiến pháp ông Trọng nói: ‘Đến hết thế kỷ này không biết đă CNXH hoàn thiệnViệt Nam hay chưa.’ Tổng thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (TN).

Trích: Tiếng dân 17.04.19

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                   

hay       www.dcvapt.net                             

                                                     

                                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục