DC&PT - Thời Sự 2019

Cần một hệ thống ṭa án ṣng phẳng độc lập

FB Nguyễn Ngọc Chu

Chừng nào chưa xóa bỏ nền tư pháp què quặt phụ thuộc để thay thế bằng một hệ thống ṭa án ṣng phẳng độc lập, th́ chừng đó đừng nói đến công lư cho người nghèo kẻ yếu. Nguy hiểm hơn, cả xă hội không có ḷng tin vào lẽ phải, không có ḷng tin vào chính quyền, và đất nước không thể phát triển bền vững lành mạnh.

CẦN MỘT HỆ THỐNG T̉A ÁN S̉NG PHẲNG ĐỘC LẬP

Đầu năm 2018 nền Tư pháp Việt khởi đầu bằng vụ án oan sai Đặng Văn Hiến. Đầu năm 2019 nền tư pháp Việt lại tiếp tục khởi đầu bằng hai vụ án oan sai: Trần Việt Tân – Bùi Văn Thành – Phan Hữu Tuấn – Vũ Nhôm và BS Hoàng Công Lương. Thêm một lần minh chứng rằng: OAN SAI LÀ THUỘC TÍNH CỦA NỀN TƯ PHÁP VIỆT.

Trước hết hăy nói về vụ án Trần Việt Tân – Bùi Văn Thành – Phan Hữu Tuấn – Vũ Nhôm.

XÁC ĐỊNH SAI ĐỐI TƯỢNG CẦM ĐẦU VỤ ÁN

Phải khẳng định rằng, không phải Vũ Nhôm, mà Trần Việt Tân – Bùi Văn Thành – Phan Hữu Tuấn mới đúng là tên gọi chủ đạo của vụ án. Chính xác là vụ án Trần Việt Tân – Bùi Văn Thành – Phan Hữu Tuấn – Vũ Nhôm. Có thể c̣n có tên người khác nữa bỏ sót, chưa đứng trong tên vụ án. Nhưng rơ ràng là đă xác định sai đối tượng cầm đầu nên đă gọi không đúng tên vụ án. Từ đó dẫn đến xử sai.

Để làm sáng tỏ khẳng định trên, chúng ta bắt đầu bằng câu hỏi dưới đây.

AI LÀ NGƯỜI CẦM ĐẦU TRONG VỤ ÁN TRẦN VIỆT TÂN – BÙI VĂN THÀNH – PHAN HỮU TUẤN – VŨ NHÔM?

Điều hiển nhiên ai cũng rơ, rằng mưu sĩ có thể hiến kế, nhưng chủ tướng có thể dùng hay không dùng kế của mưu sĩ. Việc thành bại là do chủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm. Cụ thể cho trường hợp đánh chiếm thành:

KẾ ĐÁNH THÀNH CÓ THỂ DO MƯU SĨ ĐỀ XUẤT. TƯỚNG DÙNG KẾ CỦA MƯU SĨ CHIẾM THÀNH MỚI LÀ CHỦ THÀNH TR̀ CHỨ KHÔNG PHẢI MƯU SĨ.

Từ đó th́ suy ngay ra được câu trả lời cho câu hỏi: “Ai là người cầm đầu trong vụ án Trần Việt Tân – Bùi Văn Thành – Phan Hữu Tuấn – Vũ Nhôm?”

Dứt khoát không phải Vũ Nhôm. Mà chính Trần Việt Tân – Bùi Văn Thành và những quan tướng khác mới là người đẻ ra các công ty đứng tên Vũ Nhôm để chiếm đoạt công sản, mà không phải là công ty b́nh phong để hoạt động t́nh báo. “T́nh báo” là b́nh phong để chiếm đoạt công sản. Điều này được khẳng định bởi lời thừa nhận trước Ṭa của ông Phan Hữu Tuấn – nguyên Tổng cục phó Tổng cục T́nh báo: “Đến nay, cả hai công ty này (Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Nova Bắc Nam 79) chưa hề có hoạt động nghiệp vụ nào đối với lĩnh vực t́nh báo” (Dân trí, 29/01/2019). Trong khi đó th́ hai công ty Xây dựng Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79 đă kịp chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng nhà công sản.

Ngay cả ông Phan Hữu Tuấn cũng không phải người cầm đầu. V́ ông Trần Nhật Tân – Bùi Văn Thành không dùng kế của ông Phan Hữu Tuấn th́ không có các công ty b́nh phong đứng tên Vũ Nhôm.

Vũ Nhôm không thể tự ḿnh trở thành công ty b́nh phong của Tổng cục T́nh báo (Bộ Công An). Ngay cả khi Vũ Nhôm là người đầu tiên đề xuất ư tưởng, th́ Vũ Nhôm cũng không thể tự trở thành công ty b́nh phong của Tổng cục T́nh báo. Trong mọi trường hợp Vũ Nhôm không thể là người cầm đầu. Đề xuất mưu kế không có nghĩa là cầm đầu. Trần Việt Tân – Bùi Văn Thành không phải là người tiếp tay cho Vũ Nhôm. Trần Việt Tân – Bùi Văn Thành là những kẻ cầm đầu băng nhóm chiếm đoạt công sản. Vũ Nhôm chỉ là chiếc áo khoác và là thuộc hạ thừa hành.

Xác định sai đối tượng cầm đầu nên xét xử không đúng. Cầm đầu băng nhóm cướp đoạt hàng ngàn tỷ đồng tiền nhà công sản mà chỉ có 3 năm tù cho Trần Việt Tân và 2 năm rưỡi tù cho Bùi Văn Thành là các quan ṭa đă ngồi xổm trên luật pháp.

TỚI VỤ ÁN BÁC SĨ HOÀNG CÔNG LƯƠNG

Bác sĩ Hoàng Công Lương được giới bác sĩ chuyên môn ủng hộ vô tội. Ngay cả gia đ́nh các nạn nhân cũng kêu oan cho BS Hoàng Công Lương. Quan trọng nữa, dư luận xă hội liên tục lớn tiếng về sự vô tội của BS Hoàng Công Lương. Đến báo chí của Nhà nước cũng kêu oan cho BS Hoàng Công Lương. Đến các ĐBQH cũng chất vấn vụ BS Hoàng Công Lương. Vụ án BS Hoàng Công Lương đă trở thành không thể che dấu.

Vậy mà, đại diện VKS tỉnh Ḥa B́nh nhất quyết buộc tội. Và Ṭa án tỉnh Ḥa B́nh nhất quyết xử 42 tháng tù đối với BS Hoàng Công Lương.

Câu hỏi hiển nhiên là: Ai đă ép Ṭa án Ḥa B́nh nhất quyết phải bỏ tù BS Hoàng Công Lương?

Nếu không có quyền lực nào ép VKS và Ṭa án Ḥa B́nh bỏ tù BS Hoàng Công Lương th́ câu hỏi tiếp theo sẽ là: Đồng tiền nào đă ép bỏ tù BS Hoàng Công Lương?

Nếu không phải đồng tiền đă ép bỏ tù BS Hoàng Công Lương th́ câu hỏi tiếp theo sẽ là : Sự ngu dốt nào đă bỏ tù BS Hoàng Công Lương?

Cả 3 câu hỏi trên đă nói lên bản chất nền Tư pháp Việt qua vụ án BS Hoàng Công Lương.

Từ vụ án Trần Việt Tân – Bùi Văn Thành – Phan Hữu Tuấn – Vũ Nhôm và vụ án BS Hoàng Công Lương có thể thấy được sự chính xác không chối căi của khẳng định sau:

Không chỉ Oan Sai, mà Bẻ Cong Công Lư chắc chắn cũng là một Thuộc Tính của nền Tư pháp Việt.

Chừng nào chưa xóa bỏ nền tư pháp què quặt phụ thuộc để thay thế bằng một hệ thống ṭa án ṣng phẳng độc lập, th́ chừng đó đừng nói đến công lư cho người nghèo kẻ yếu. Nguy hiểm hơn, cả xă hội không có ḷng tin vào lẽ phải, không có ḷng tin vào chính quyền, và đất nước không thể phát triển bền vững lành mạnh.

Nền Tư pháp Việt không chỉ đang tự biến ḿnh thành kẻ thù của Nhân dân, mà một cách vô t́nh c̣n là kẻ thù nguy hiểm cho chính Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Trích: Tiếng Dân 01.02.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                             

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục