DC&PT - Thời Sự 2019

 

Sự suy thoái tư tưởng chính trị -

Nh́n từ vấn đề cán bộ, đảng viên nghỉ hưu

xin nghỉ sinh hoạt Đảng v́ lư do sức khỏe

8

 

 

Đảng viên tham gia ư kiến tại sinh hoạt chi bộ Khối Trung Yên, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. tỉnh Nghệ An - Nguồn: baonghean.vn

 

LGT DC & PT: Cơ chế tổ chức CS dựa trên sự theo dơi, canh chừng, kiểm soát. Mọi cử chỉ và từng lời nói đều bị ghi nhận. Theo đó, vắng mặt là một tín hiệu mạnh. Không có ǵ ngạc nhiên khi đảng viên mừng, có một tự do nào đó nếu không dự sinh hoạt đảng mà không sợ hậu quả xấu đến đồng lương và con đường hoạn lộ của ḿnh. Ông tiến sĩ Hồng muốn dùng "búa" đập mấy đảng viên về hưu không c̣n nồng nhiệt với đảng. Chính sự cấm đoán, kiểm soát và trừng phạt đă tiêu diệt sáng kiến và sức đóng góp của đảng viên. Họ phải tự kiểm duyệt (đọc điều lệ đảng) trước khi phát biểu ư kiến hay đề nghị một biện pháp gí! Đây cũng là nguyên nhân bắt người dân sống dưới chế độ CS toàn trị trở thành "người hai mặt" - một mặt "theo đảng" bề ngoài và một mặt thầm lặng trong ḷng, không nói ra, không để lộ ra. Ông TS Hồng ít nhiều cũng ở trong hoàn cảnh như vậy, không có ngoại lệ.

 

 

 

TCCSĐT - Trên cơ sở tiếp cận nguồn tài liệu của một số đảng bộ địa phương, bài viết đề cập vấn đề một số cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu lấy lư do sức khỏe để xin thôi không tham gia sinh hoạt Đảng. Từ đó, đề xuất đánh giá khách quan, toàn diện về một vấn đề xă hội đă và đang diễn ra, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Khi tiếp cận các tài liệu, văn kiện này để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, chúng tôi thấy nổi lên một vấn đề rất đáng quan tâm.

 

Đó là từ năm 1991 đến năm 2017, có không ít cán bộ, đảng viên xin nghỉ sinh hoạt Đảng, sau khi nghỉ hưu v́ lư do sức khỏe và một số lư do khác. Vấn đề này rất ít được các tài liệu, văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp đề cập tới, nếu có, cũng chỉ chiếm một tỷ lệ hết sức khiêm tốn, thậm chí có nhiều đảng bộ, từ năm 1991 đến năm 2017, không hề nhắc đến thực tế đó, cho dù, có việc một số cán bộ, đảng viên sau khi nhận quyết định nghỉ hưu được một vài năm đă vin vào lư do sức khỏe yếu để xin thôi sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, đảng bộ địa phương nơi ḿnh cư trú. Thật khó để xác định lư do sức khỏe mà những cán bộ, đảng viên này đưa ra là thật hay chỉ là một nguyên cớ thiếu tính thuyết phục đối với các cán bộ, đảng viên cùng sinh hoạt trong một chi bộ, đảng bộ, rộng hơn là với cộng đồng dân cư sống trên cùng một thôn, xóm, ngơ, ngách hay phường, xă...

 

Cho dù trong Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành của Đảng không có điều khoản nào bắt buộc cán bộ, đảng viên, v́ lư do sức khỏe, bệnh tật thường xuyên vẫn phải tham gia sinh hoạt Đảng, tuy nhiên, vấn đề cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu, lấy lư do v́ sức khỏe yếu, ốm đau, bệnh tật hoặc một số lư do khác để xin nghỉ sinh hoạt Đảng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước là một vấn đề lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống chính trị - xă hội đă diễn ra thời gian qua, cần được nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống, nhằm giải quyết vấn đề đă và đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng. Điều này càng trở nên cấp thiết hơn, khi mà Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua đă, đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chỉnh đốn Đảng, nhằm loại bỏ những cán bộ, đảng viên không đủ phẩm chất đạo đức, lập trường chính trị ra khỏi bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, lấy lại niềm tin của đại bộ phận quần chúng nhân dân đối với Đảng. Do đó, tiến hành khảo sát, nghiên cứu thực trạng một số ít cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, lấy lư do sức khỏe không bảo đảm để xin nghỉ sinh hoạt Đảng trong suốt phần đời c̣n lại thực sự là một vấn đề bức thiết cả về mặt lư luận và thực tiễn không chỉ trước mắt mà cả lâu dài.

 

Vấn đề đặt ra ở đây là: Liệu thực trạng cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu lấy lư do sức khỏe để xin nghỉ sinh hoạt Đảng, hay ra khỏi Đảng có phải là những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái tư tưởng chính trị, trong từng cán bộ, đảng viên hay không? Tuy số liệu thống kê chưa đầy đủ, nhưng thử hỏi: trong số hàng ngàn cán bộ, đảng viên xin nghỉ sinh hoạt Đảng ở tất cả các chi bộ, đảng bộ thuộc 63 tỉnh, thành phố của cả nước từ năm 1991 đến nay, tỷ lệ cán bộ, đảng viên v́ ốm đau, bệnh tật thường xuyên, sức khỏe không cho phép để tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, đảng bộ là bao nhiêu, hay lư do sức khỏe chỉ là một trong số ngàn lẻ lư do để họ xin nghỉ sinh hoạt Đảng?

 

Thực tế đó đă tồn tại nhiều năm qua nhưng các cấp ủy ở các địa phương vẫn chưa có các giải pháp, biện pháp cụ thể, hữu hiệu để có thể ngăn chặn, đẩy lùi. Điều đáng quan tâm là trong số đó, có cả những cán bộ, đảng viên, từng giữ cương vị này, cương vị khác trong hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trước khi họ nghỉ hưu và điều kiện kinh tế gia đ́nh thuộc vào diện hộ khá, hộ giàu, con cái thành đạt trong cuộc sống...

 

Vậy, v́ sao, thay v́ gương mẫu tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ cơ sở nơi họ cư trú, tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể, họ lại xin nghỉ sinh hoạt Đảng? Động cơ, mục đích của số ít cán bộ, đảng viên này khi lấy lư do sức khỏe để xin nghỉ sinh hoạt Đảng là ǵ? Và, liệu họ có nghĩ tới những ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đối với các chi bộ, đảng bộ và cộng đồng cư dân nơi họ sinh sống khi họ không c̣n đứng trong hàng ngũ của Đảng nữa hay không? Đây có phải là một trong những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái tư tưởng chính trị hay không? Giải pháp nào để hạn chế đến mức thấp nhất t́nh trạng đó?...

 

Từ thực tế trên, chúng tôi cho rằng cần phải tiến hành, khảo sát, nghiên cứu một cách toàn diện về thực trạng cán bộ, đảng viên xin nghỉ sinh hoạt Đảng nói chung và cán bộ, đảng viên nghỉ hưu lấy lư do sức khỏe để xin nghỉ sinh hoạt Đảng nói riêng trên phạm vi cả nước.

 

Cần xem xét một cách nghiêm túc, thẳng thắn vấn đề, cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu xin nghỉ sinh hoạt Đảng v́ những lư do khác nhau, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể, hữu hiệu, sát hợp với từng chi bộ, đảng bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thực trạng trên./.

 

PGS,TS. Nguyễn Quang Hồng, Trường Đại học Vinh

 

Trích: TCCS ĐT 08.03.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                             

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục