DC&PT - Thời Sự 2019

 

 

THÔNG BÁO

 

Trong thời gian từ 12.09.19 đến 01.10.2019 người phụ trách kỹ thuật đi nghỉ hằng năm

 nên trang DC & PT sẽ không được cập nhật.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo.

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                   

hay       www.dcvapt.net                                     

                                                          

                                                                                            

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục