DC&PT - Thời Sự 2019

Đảng cộng sản đă cản trở

sự phát triển hiện nay của Việt Nam như thế nào?

Trung Khang, RFA

Ảnh minh họa chụp bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đ́nh ở Hà Nội trước đây.

AFP

 

Hằng năm cứ đến dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, bộ máy tuyên truyền trong nước liên tục tung hô công lao của đảng trong việc dẫn dắt dân tộc đi tới tương lai tươi sáng.

 

Trong khi đó lâu nay, nhiều người từng lên tiếng cần phải xóa bỏ chế độ độc đảng và theo hướng dân chủ, đa nguyên, đa đảng th́ mới có thê giúp đất nước phát triển được hết mọi tiềm năng và tránh khỏi bao tŕ trệ như lâu nay.

 

Cụ thể những ngày qua, trang thông tin của Đảng Cộng sản Việt Nam lặp lại rằng ngày 3/2/1930 là mốc son trong lịch sử của dân tộc với sự ra đời của Đảng. Cả dân tộc đoàn kết bền ḷng nhờ sự lănh đạo của Đảng và chủ nghĩa xă hội là đường lối đúng đắn, sáng tạo.

 

Không đồng t́nh, Nhà văn Phạm Đ́nh Trọng, nguyên đại tá quân đội đă từ bỏ đảng, nhận xét:

 

“Từ khi đảng ra đời đă gây nhiều tội ác cho dân tộc, đă d́m dân tộc vào cuộc bạo loạn Xô viết Nghệ Tĩnh tháng 9 năm 1930, là khởi đầu của máu và nước mắt của dân tộc Việt Nam. Và suốt gần một thế kỷ, với việc đấu tranh gia cấp của đảng đă d́m dân tộc Việt Nam vào máu và lửa, đă bịt mọi con đường giải phóng dân tộc bằng đường lối ḥa b́nh.”

 

Trong khi đó th́ vào ngày 1 tháng 2 năm 2019, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này, Thiếu tướng Lê Kế Lâm, nguyên Chuẩn Đô đốc Hải quân Việt Nam, lại thừa nhận:

 

“Cái lớn nhất là đảng giải phóng được dân tộc khỏi ách đô hộ, giành được độc lập, thống nhất đất nước. Dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Nếu không có chủ trương đổi mới th́ không có t́nh h́nh kinh tế như hiện nay. Ngày xưa người Việt Nam khổ biết bao nhiêu, bây giờ tất nhiên chưa bằng được các nước, nhưng so với trước kia th́ có thể cách nhau rất lớn, được tự do, mọi người được đi học, cuộc sống chưa được ấm no lắm nhưng so với trước kia th́ khá hơn rất nhiều. Nhân dân được tự do làm ăn, người dân thấy cuộc sống có nhiều thay đổi tốt đẹp.”

Tuy nhiên, Giáo sư Nguyễn Đ́nh Cống th́ cho rằng tuyên truyền của đảng th́ luôn đề cao vai tṛ của đảng, quang vinh, tuyệt vời, vĩ đại… nhưng đánh giá của nhân dân th́ cũng khác nhau, đặc biệt là giới trí thức, những người có hiểu biết. Riêng ông th́ đảng chiến thắng được cuộc chiến tranh, chiếm được miền nam, thống nhất đất nước, nhưng chỉ thống nhất được lănh thổ, chứ không thống nhất được ḷng dân. Ông cho rằng trong mấy chục năm qua, đảng có những nhầm lẫn rất lớn:

“Đảng chủ trương theo đường lối cộng sản, chủ nghĩa Mác Lênin. Rồi họ đánh thắng Pháp, chiến thắng miền nam, họ nhầm tưởng rằng là nhờ chủ nghĩa Mác Lênin nên họ thắng, nên bây giờ họ kiên tŕ theo chủ nghĩa Mác Lênin. Tôi cho đó là nhầm lẫn rất lớn, là v́ cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin là đấu tranh giai cấp, công hữu hóa… Không phải đảng cộng sản nhờ những cái ấy mà thắng lợi. V́ mỗi lần bày ra những chuyện đó là đảng đều thất bại đem lại tai họa cho dân tộc, ví dụ như cải cách ruộng đất. Nhầm là nhầm như thế nào, trong chiến tranh, nhờ là nhờ vào người dân, ḷng yêu nước của dân, chứ không phải nhờ chủ nghĩa Mác Lênin.”

 

Cơn quan ngôn luận của đảng cộng sản cho rằng, 89 năm qua kể từ ngày có đảng, là đảng đă lănh đạo dân tộc Việt Nam giành độc lập, và theo đảng là đưa một chủ nghĩa tiến bộ là chủ nghĩa cộng sản, đến với dân tộc Việt Nam. Sự thật như thế nào?

 

Ảnh minh họa chụp bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đ́nh ở Hà Nội trước đây. AFP

Trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986-1990 trở về sau, khi đất nước Việt Nam lâm vào t́nh trạng đói kém kiệt quệ, khi đó đảng phải mở cửa, cho phát triển kinh tế tư nhân, cho nước ngoài vào… th́ theo Giáo sư Nguyễn Đ́nh Cống đó là sự sửa sai, chứ không phải đổi mới. V́ đảng bị buộc vào t́nh thế phải làm, mà dân làm chứ không phải đảng làm. Ông cho rằng, chẳng qua là trước đây đảng trói nông dân vào hợp tác xă, đảng phá nát nền công nghiệp và thương nghiệp của miền nam. Rồi bày tṛ ngăn sông cấm chợ làm cho dân đói. Bây giờ đảng mở trói cho người ta. Nhưng trước đây ai bắt đảng trói người ta?

 

Khi làm cách mạng, ngay ông Hồ Chí Minh cũng nói là lập quyền dân, đưa lại quyền cho dân, tạo dựng dân chủ. Nhưng theo Giáo sư Nguyễn Đ́nh Cống, chính đảng đă cướp quyền dân. Đảng bày ra tṛ bầu cử là ‘đảng cử, dân bầu’ nhưng thật ra là của đảng hết. Đảng đă tự đặt ḿnh lên cao hơn chính phủ, cao hơn quốc hội… cao hơn tất cả. Đảng cướp quyền của dân, muốn làm ǵ th́ làm. Ông cho rằng đấy là những nhận thức nhầm lẫn của đảng cộng sản hiện nay.

 

Khi tung hô chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam, tờ báo, trang tin nào của nhà nước cũng chỉ kêu gọi trung thành với đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng viên, chứ không nhắc đến việc điều ǵ đă ngăn cản sự phát triển của đất nước. Đó cũng là câu hỏi được nhiều nhân sĩ trí thức yêu nước từng nêu lên: “Đa nguyên, đa đảng cần thiết cho sự phát triển hiện nay của Việt Nam như thế nào?”

 

Liên quan câu hỏi này, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Mạc Văn Trang, một đảng viên đă từ bỏ đảng cho biết:

 

“Cái sự phát triển của xă hội loài người th́ như chúng ta đều biết, nước nào đa nguyên, có đảng đối lập, tam quyền phân lập, th́ họ sẽ phát triển nhanh và bề vững, dân trí, nhân quyền, nhân cách con người ngày càng được nâng cao. Ngược lại các nước độc tài toàn trị về h́nh thức ngắn hạn th́ thấy có vẻ ổn định, nhưng về lâu dài th́ không bền vũng được. Thứ hai là không có tự do th́ làm ǵ có sáng tạo. Không được tự do suy nghĩ, tự do sáng tạo, tự do biểu đạt th́ xă hội không thể phát triển được.”

 

Chúng tôi cũng nêu câu hỏi này với Thiếu tướng Lê Kế Lâm và được ông cho biết:

 

“Cái đó th́ chưa thể nói được, tùy theo sự phát triển của xă hội, tŕnh độ nhân dân. Chứ bây giờ mà nói ra th́ không thể được, cái chuyện đó là nằm trong chủ trương của lănh đạo nhà nước Việt Nam. Nói ư kiến cá nhân th́ không thể nói được những chuyện như thế.”

 

Trong khi đó, nhà văn Phạm Đ́nh Trọng th́ cho rằng đa nguyên, đa đảng’ cần thiết cho phát triển hiện nay là điều đương nhiên. Nhưng sự cản trở lớn nhất cho sự phát triển của Việt Nam chính là sự tồn tại của đảng cộng sản, cản trở con đường đi tới của dân tộc. Theo ông, đa nguyên đa đảng là tất yếu phải có, phải đến, nhưng với sự tồn tại và độc tài của đảng cộng sản th́ không thể có được. Bởi v́ đa nguyên đa đảng cho người dân quyền chọn lựa đảng phái chính trị, th́ đảng cộng sản đă cướp cái quyền đó th́ không bao giờ có đa nguyên đa đảng cả.

 

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Mạc Văn Trang đề nghị giải pháp:

 

“Tôi nghĩ giải pháp bây giờ chỉ có Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, như cụ Phan Chu Trinh nói tức là người ta thấy được cuộc sống không chỉ sống ăn no mặc ấm, mà phải có nhân quyền, nhân cách, nhân phẩm. Con người được tự do suy nghĩ, tự do sáng tạo, tự do biểu đạt. Cái này th́ phải dần dần, th́ người dân mới có sự chuyển hóa, đặc biệt là th́ thế hệ trẻ, người ta mới coi đó là giá trị thiêng liêng để đấu tranh bảo vệ.”

 

Giáo sư Nguyễn Đ́nh Cống đưa ra lời khuyên, nếu muốn phát triển phải thay đổi từ một đảng cách mạng thành một đảng chính trị th́ mới tồn tại được. Chứ như hiện nay không những đảng sẽ đem tai họa cho đất nước mà sự tồn tại của đảng cũng khó bền vững.

 

Trích: RFA 01.02.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                             

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục