DC&PT - Thời Sự 2019

 

 

Thành kính phân ưu

 

 

cùng thương tiếc,

được tin buồn:

 

 

Ông VƠ NHÂN TRÍ

vừa qua đời ngày 03.06.2019 tại Paris,

hưởng thọ 92 tuổi

 

 

 

Ông Nhân Trí sanh tại Việt Nam, du họcPháp (TS Luật) Anh (TS Kinh Tế).

Ông theo cộng sản từ 1952, sau này từng "về Việt Nam giúp nước" theo CS,

nhưng sau đó bất măn CSVN nên phải ra khỏi đảng lưu vong sang Pháp từ 1984.

Ông tác giả 1 số tác phẩm, đa số bằng Pháp văn,

1 quyển bằng tiếng Việt  “Việt Nam cần Đổi Mới Thật Sự”,

xuất bản đầu năm 2004, nhằm cổ súy CSVN phải thay đổi chính trị thật sự.

                                                                                              (Trích Ca Dao)

 

 

 

Chúng tôi chân thành phân ưu cùng tang quyến

nguyện cầu cho vong linh của Anh được an giấc ngàn thu.

 

 

Đức quốc, ngày 06.06.2019

 

Hiệp hội Dân chủ Phát triển Việt Nam

Tạp chí Dân chủ & Phát triển

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử: 

            www.dcpt.org                                                  

hay       www.dcvapt.net                              

                                                          

                                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục