DC&PT - Thời Sự 2019

 

Anh thanh tra

'thanh tra' chị thanh tra

 

LGT DC & PT: Chế độ đẻ ra vô số nhân sự tham nhũng. Và kẻ đi thanh tra, diệt trừ tham nhũng cũng tham nhũng. Ở vị trí cao thấp nào, tầng lớp xă hội nào cũng tham nhũng, cũng "kiếm cơm kiếm cháo", dựa vào chức quyền của con người đó. Hệ thống này sinh ra những nhân sự có quyền lực cao, nhưng không ư thức trách nhiệm cao ngang tầm. Câu trả lời "nhát gừng" của bộ trưởng Phạm Hồng Hà trước một sự việc rơ như ban ngày là một trong nhiều thí dụ ! Ông Trọng "đốt ḷ", làm nữa vời v́ sợ vỡ b́nh.

 

 

Vị nữ trưởng đoàn thanh tra, phó trưởng pḥng chống tham nhũng 1 trong 26 nhân vừa được chính ông tuyên dương về thành tích nổi bật. Chả nhẽ, chỉ sau khi nhận khen thưởng, ta mới dính chàm.

 

Nếu ông, tôi sẽ không nóirất đáng tiếc”. quá nhẹ nhàng, quásạch sẽ”, quá bặt thiệp. Trong khi cái sự việc lồ lộ, bẩn thỉu về đoàn cán bộ thanh tra đi ṿi tiền doanh nghiệp ngay trong sau khi thanh tra. Người mang chức danh phó trưởng pḥng chống tham nhũng lại đi nhũng nhiễu đ̣i ăn, lại ăn phàm, ăn hạm.

Khi vụ việc bị phanh phui, bị lập biên bản, bị tạm giữ tại trụ sở công an tỉnh th́ chỉ đạo của bộ trưởng lại tiếp tục chỉ đạo Thanh tra bộ phối hợp với quan chức năng để theo dơi, nắm bắt t́nh h́nh”. Ơ hay! Cán bộ thanh tra của bộ đi ṿi tiền ngay trên kết quả thanh tra. Nay Thanh tra bộ đithanh tracán bộ thanh tra. Chả anh thanh tra đithanh trachị thanh tra thế nào nữa

Nếu ông, tôi sẽ không b́nh thản kể lể về quyết tâm ngời ngời, ư chí lồng lộngluôn quán triệt, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch”. quá bẽ bàng, bỉ bôi ngược ngạo. Đóng đô thanh tra tại địa bàn cả tháng trời. Đi thanh tra các gói thầu cấp huyện tổng trị giá hàng chục tỷ đồng, riêng gói thầu cấp trên 33 tỷ đồng, qua nhiều đợt ra giá, số tiền ṿi vĩnh cũng lên tới hàng tỷ đồng. Họa chăng, chung tiền xong th́ chủ đầu cũng nhẵn túi, c̣n mỗi cáibiên bản đẹp như , nên họ buộc phải đánh cược lên tiếng tố cáo

Bộ trưởng Phạm Hồng chia sẻ bên lề hành lang Quốc hội liên quan tới vụ việc thanh tra Bộ bị tố ṿi tiền doanh nghiệp

 

Th́ đấy, vị nữ trưởng đoàn thanh tra, phó trưởng pḥng chống tham nhũng 1 trong 26 nhân vừa được chính ông tuyên dương về thành tích nổi bật. Chả nhẽ, chỉ sau khi nhận khen thưởng, ta mới dính chàm. Hay đẳng cấp tự nhúng chàm của ta ( các đồng nghiệp) cao tới mức chàm th́ cứ nhúng thành tích th́ vẫn x̣e nhận. Chẳng biết khi đọc qua cái bảng khai thành tích xuất sắc của cấp dưới, ông mảy may gợn hoài nghi cho cái sự mặc cả, ṿi vĩnh hay ông cũng chỉ thấy những bảng chép tay đánh máy thành tích bóng loáng, đạo đức sáng ngời.  

Nếu ông, tôi cũng chẳng kịp nán lại bên hành lang Quốc hội ngược ngay lên Vĩnh Phúc, không phải để úy lạo tinh thần cấp dưới (đang bị tạm giữ toàn đoàn tại trụ sở công an tỉnh), cũng không cần phải thị sát để nắm bắt t́nh h́nh thực địa với trách nhiệm của người đứng đầu, cũng người ban hành kế hoạch thanh tra năm 2019, nhanh chóng tiếp cận, làm việc với quan chức năng để tường minh vụ việc trước nhân dân, để nhận trách nhiệm công khai sai phạm, xử cán bộ sai phạm trước cử tri. 

Nếu ông, rất đáng tiếc, tất nhiên tôi không thể ông nên mọi giả định chỉ giấc

C̣n sự thật, vẫn ông với cáiṿng tṛnanh thanh trathanh trachị thanh tra... 

Ái Mỹ

 

Trích: Phụ n 14.06.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                   

hay       www.dcvapt.net                             

                                                          

                                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục