DC&PT - Thời Sự 2019

Bộ chính trị CSVN ngày càng dẫm chân lên chính phủ, quốc hội

 

 

Bản tin của tờ Tuổi TrẻBộ Chính Trị CSVN đồng ư cho tăng mức đầu dự án Metro Bến Thành - Suối Tiênbị gỡ bỏ giẫm lên chân chính phủ quốc hội. (H́nh: MSN)

Tư Ngộ/Người Việt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Chính Trị CSVN ngày càng công khai lộ nguyên h́nh là cơ quan ngồi trên cả chính phủ và quốc hội, thay v́ chỉ ngồi phía sau ra lệnh kín đáo.

Hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Giêng, 2019, báo điện tử VietNamNet, một trong mấy tờ báo chính thức của Bộ Thông tin và Truyền Tthông CSVN, đưa tin “Phó Thủ Tướng Vương Đ́nh Huệ khảo sát thực trạng FDI (đầu tư nước ngoài) tại Hải Pḥng, Bắc Ninh, Hà Nội, B́nh Dương để hoàn thiện đề án tŕnh Bộ Chính Trị. Cuộc khảo sát được thực hiện tại Bắc Ninh, Hải Pḥng hôm qua và dự kiến trong tháng sau sẽ thực hiện tại Hà Nội, B́nh Dương. Sau đợt khảo sát này, chính phủ sẽ hoàn thiện đề án về ‘Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030’ tŕnh Bộ Chính Trị.”

Guồng máy công quyền của cái chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam từ trên xuống dưới đều hoàn toàn do đảng viên các cấp của đảng CSVN nắm giữ. Không ai không biết rằng cả chính phủ và cái Quốc Hội cũng đều là họ cả, đảng gồm cả chính phủ và quốc hội, chỉ phân chia h́nh thức như tay phải với tay trái c̣n cái thân là đảng.

Các nước dân chủ thực sự th́ chính phủ, Quốc Hội hoàn toàn độc lập với nhau tuy có thể do một đảng mạnh cầm quyền và chi phối nhưng khó ḷng tồn tại nếu không được ḷng dân khi hết nhiệm kỳ và phải bầu lại chính quyền mới. Nếu chính phủ cầm quyền không nắm được Quốc Hội, các chính sách phải thỏa hiệp với phe đối lập mới có thể tiến hành.

Tuy nhiên, những ǵ người ta thấy diễn ra từ đầu năm đến nay cho thấy Bộ Chính Trị CSVN gần như điều hành trực tiếp mọi thứ tại Việt Nam, c̣n chính phủ và Quốc Hội chỉ là thứ tay sai cấp dưới, làm theo lệnh.

Như bản tin của VietNamNet kể trên, sau khi ông Vương Đ́nh Huệ khảo sát xong, tŕnh lên Bộ Chính Trị để cái cơ quan chóp bu này xét rồi phán ra sao mới được thi hành.

Theo bản hiến pháp CSVN thông qua hồi năm 2013, trong chương VIII về vai tṛ của chính phủ, đây là cơ quan “hành chánh cao nhất” của CSVN và là “cơ quan chấp hành của Quốc Hội.” “Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc Hội và báo cáo công tác với Quốc Hội, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, chủ tịch nước.”

Tất cả các điều từ 109 đến điều 117 của chương “chính phủ” của hiến pháp chế độ không có một câu một chữ nào nói chính phủ phải “tŕnh Bộ Chính Trị” để được chấp thuận cái ǵ trước khi đem thi hành.

Ngày 4 Tháng Giêng, 2019, nhiều báo chính thống tại Việt Nam đưa tin “Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN đồng ư duyệt tăng 51,712 tỷ đồng (tương đương $2.23 tỷ) cho 2 tuyến Metro TPHCM” đă bị gỡ bỏ, hoặc dẫn qua 1 bài viết khác.

Theo luật Ngân sách 2015 của chế độ, Quốc Hội mới là cơ quan “quyết định chính sách cơ bản về tài chính – ngân sách nhà nước,” không phải đảng. Như đảng “quyết” tất cả, bản hiến pháp chỉ là tờ giấy lộn không hơn không kém. (TN)

Trích: Người Việt 27.01.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục