DC&PT - Thời Sự 2019

 

WOMEN’S MARCH 2019

CHỈ TRÍCH NẶNG NỀ TỔNG THỐNG TRUMP

 

Nguyễn Quốc Khải

 

 

 

Hàng ngàn người đă tham dự cuộc biểu t́nh Women’s March tại Washington-DC ngày hôm nay. Địa điểm tập trung Freedom Plaza trên Pennsyvania Avenue, nằm giữa cách Nhà Trắng International Trump Hotel một khu phố. Trong cùng ngày, cuộc biểu t́nh tương tự xuất hiệnnhiều thành phố khác trong nước Mỹ, bao gồm New York City, Boston, Chicago, Atlanta, Denver, Seattle, Los Angeles. Đây cuộc biểu t́nh hàng năm lần thứ ba. Con số người tham dự không đông bằng hai năm trước thời tiết xấu thiếu phương tiện tài chánh

Lần đầu tiên Women’s March được tổ chức vào tháng 1, 2017 ngay sau khi Ô. Donald Trump nhiệm chức để bầy tỏ sự chống đối sự lựa chọn ông vào chức vụ tổng thống họ cho rằng ông người kỳ thị phụ nữ. Chiến dịch Phản Kháng Trump (Resistance campaign) thành h́nh từ đó. Cuộc biểu t́nh cũng nhằm biểu dương sức mạnh của phụ nữ  đ̣i hỏi quyền phụ nữ được bảo đảm bao gồm việc tiếp tục hợp pháp hóa quyền phá thai theo luật định. Một số mục tiêu mới được thêm vào mỗi năm, Như cuộc biểu t́nh Women’s March vào 2018 nhắm vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cuộc biểu t́nh năm nay ăn mừng sự đắc cử chưa từng thấy của nhiều phụ nữa vào quốc Hội Hoa Kỳ. Ngoài ra, nhiều người biểu t́nh bẩy tỏ sự chống đối việc đóng cửa chính phủ, xây bức tường biên giới việc Ô. Trump thông đồng với NgaMột số người tin rằng Ô. Trump sẽ bị kết án sẽ bị .

Một số người cầm những bích chương mang thông điệp nghiêm chỉnh như sau ông Trump cần phải biết. 

 

“Trump is the national crisis”

“Trump’s lies matter”

“Shutdown Trump”

“There was no fake news until we got a fake president”

“Trump made America hate again”

“Open the government, you racist a-hole”

“Mr. President, free the hostage”

“Indictments are coming, Spring 2019”

“Putin’s puppet Trump! No wall”

“Fascism never sleeps, neither should the resistance”

"Women's Rights are Human Rights." 

Cũng trong tuần này, cuộc thăm luận Pew Research Center cho thấy rằng 47% dân Mỹ cho rằng ông Trump sẽ một tổng thống thất bại so với 41%, kết quả của cuộc điều nghiên tương tự vào năm 2018. Trong khi đó 29% dân Mỹ nghĩ Ô. Trump sẽ một tổng thống thành công. Số người c̣n lại nghĩ hăy c̣n quá sớm để đánh giá Ô. Trump. Trong 25 năm vừa qua, không một tổng thống nào bị đánh giá thấp như vậy theo sự phân tách của Harry Enten của CNN.  Hai cuộc thăm của Marist Quinnipiac University cũng cho kết quả tương tự. Tỉ lệ không tán thành này được xem rất cao. Trump bị ghét bỏ tương tự như trường hợp của Tổng Thống Nixon khi ông này từ chức vào 1974, Ô. Enten nhận định tiếp

 

Dưới đây một số h́nh ảnh tôi ghi nhận được tại Women’s March ở Washington-DC. Những h́nh ảnh này nói lên tất cả. 

 

 

 

 

 

19.01.2019

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục