DC&PT - Thời Sự 2019

Gửi các vị đốt ḷ

Nguyễn Quang A

 

Tham nhũng tràn lan. Không chỉ tại các doanh nghiệp nhà nước khắp mọi nơi, lan sang đến giáo dục vụnâng điểm chính xác một dạng tham nhũng chẳng kém việc mua quan bán chức mọi mức của hệ thống hiện hành.

Tham nhũng nếu không được giải quyết sẽ góp phần đắc lực để kéo toàn bộ nền chính trị vào cái BẪY CHÍNH QUYỀN: chính quyền tồi ->tham nhũng tăng->chính quyền tồi->… tham nhũng tăng->… một ṿng luẩn quẩn tận (một ṿng luẩn quẩn, một ṿng phản hồi dương tự tăng cường với kết cục ngày càng tồi tệ).

Nếu người dân đành chấp nhận th́ cả dân tộc sẽ mắc vào cái bẫy này trở thànhvăn hoá mọt đời đất nước không thể ngóc đầu dậy.

Nếu người dân không chấp nhận th́ phải dẹp cái hệ thống ấy đi, nhưng lúc đó giới cầm quyền nhân dân sẽt́nh trạng đối đầu cuộc chiến sẽ rất thể tàn khốc đầy bạo lực. Không người lương tri nào muốn kết cục đó.

thế chống tham nhũng phải một việc rất quan trọng. Nhưng chống thế nào?

Nếu Ông chủ ( các vị kế nghiệp) chăm chỉ đốt bằng quăng các thanh củi mục hay củi tươi (kẻ bị cho tham nhũng) vào để đốt. Nếu đốt đúng bọn tham nhũng, th́ rất tốt, nhưng đó chỉ HẠ SÁCH ông ạ.

Ông đốt hết được tất cả các đồng chí của ông không? Các vị dám đốt từng phần cái hệ thống đẻ ra ngày càng nhiều đồng chí tham nhũng không? Không đụng đến cái L̉ ĐÚC RA tham nhũng th́ muôn đời các vị đốt không xong.

THƯỢNG SÁCH phải cải cách thể chế (đừng sợ tôi khuyên ông dân chủ điều Đảng của ông sợ):

1) Xây dựng luật trị (rule of law), tức cái cũng được gọi nhà nước pháp quyền, luật cao nhất, ai, tổ chức nào cũng phải theo bị trừng trị nếu vi phạm (kể cả các vị);

2) pháp độc lập (chứ chưa phải tam quyền phân lập hoàn toàn đâu quư vị phải sợ);

3) Tự do ngôn luận báo chí.

Hăy làm mấy việc đơn giản ấy thôi (hoàn toàn hợp với hiến pháp hiện hành c̣n khá tồi với đường lối trên giấy của ĐCSVN), làm thế tham nhũng sẽ bớt dần chính quyền sẽ sạch dần để tránh xa cái bẫy chính quyền. Ngược lại, sẽ tạo ra một ṿng thiện: chính quyền sạch hơn -> ít tham nhũng hơn -> chính quyền sạch hơn -> ít tham nhũng hơn ->… cứ thế măi (Lưu ư tham nhũng sẽ không triệt được nhưngmức không gây ra tai hoạ).

Chắc Ông hiểu điều trên , ông đă nói ông muốnnhốt quyền lực vào lồng chế . Hăy làm đi chứ đừng chỉ nói, hay câu trước đá câu sau, quan trọng nhất để dân thấy các vị đi đúng hướng.

Chưa dân chủ đâu, đừng sợ. Bộ ba Luật Trị, pháp độc lập, Tự do ngôn luận chưa dẫn đến dân chủ đâu các vị sợ.

Như thế với 3 biện pháp THƯỢNG SÁCH trên phải ĐỐT CÁI L̉ đẻ ra tham hơn quăng những người ông cho tham nhũng vào cái hiện hành ông đang cố đốt chỉ tác dụng thực khi đi cùng ba điều 1), 2), 3) ở trên, nếu không th́ người ta hoàn toàn thể nghi ông cũng chỉ nhóm đốt củi đối phương chả khác cáchđả hổ diệt ruồicủa Tập.

Trích: Tiếng dân 19.04.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                   

hay       www.dcvapt.net                             

                                                     

                                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục