DC&PT - Thời Sự 2019

 

3 câu hỏi của đại tá, nhà báo Nguyễn Như Phong

 

LGT DC & PT:  Thật ra, trong nhiều thập niên qua, đă có rất nhiều bài viết nhằm để trả lời các câu hỏi tương tự như của nhà báo Nguyễn Như Phong đặt ra. Thậm chí nhiều người từng tin tưởng vào lư thuyết cộng sản, đă phục vụ chế độ nhiều năm, đă nhận thức các sai lầm và t́m cách trả lời. Tuy nhiên, tất cả đều bị nhà nước bôi bác, bị vu khống là chống phá chế độ.

Chúng tôi xin góp ư với nhà báo Nguyễn Như Phong:

Thứ nhất, sau khi thắng lợi, đảng CS không chuyển được từ thế giành giật sang tư thế phục vụ người dân, t́m và tạo ra sự đồng thuận trong toàn xă hội. CSVN giành công, giành độc quyền cho đảng, nhưng không phục vụ cho dân tộc. Kinh tế chỉ huy cưởng bức, tàn ác, không tạo động lực sản xuất, không phục vụ quyền lợi và nhu cầu đời sống người dân: Không độc lập, không tự do, không hạnh phúc.

Thứ hai, CSVN giành độc quyền chân lư nên cai trị bằng áp bức và bưng bít để chứng tỏ là ư thức hệ của ḿnh luôn luôn đúng. V́ vậy mà không biềt và ứng dụng những kiến thưc mới từ những nguồn khác, không để ư đến phát triển thực tế đời sống, không chấp nhận phản biện xă hội để cải cách kịp thời, pha phí và coi thường quyền lợi quốc gia, dân tộc.

Thba, đảng CS từ lâu là đảng độc quyền, "một ḿnh một chợ", vào đảng mới có cơ hội tiến thân. Kẻ nào giỏi ḷn lách, lôi kéo, khôn ngoan đúng lúc, đúng phe sẽ được thăng tiến, như đa số các cán bộ chiến lược cho ĐH 13 sắp tới. Đằng khác, các cán bộ này không bị giới hạn quyền lực, không bị kiểm soát bởi thể chế phân quyền, bởi sự cạnh tranh, bởi sự minh bạch. Trách nhiệm đổ cho tập thể và quy tŕnh, trách nhiệm cá nhân không rơ rệt. Tất cả là đầu mối cho sự suy thoái của cán bộ, không có và không đúng khả năng, không được thử thách qua công việc, không có tinh thần trách nhiệm cao.   

 

 

Tôi có mấy câu hỏi này, rất mong được chỉ giáo.

Tôi cũng đă được đi học Chính trị cao cấp và được " sáng" ra nhiều điều. Tuy nhiên, tôi thấy mấy vấn đề không ai phân tích, không ai nhắc đến...
Nay tôi xin nêu ra đây, rất mong được các nhà chính trị, các bậc thức giả chỉ bảo.

Câu hỏi thứ nhất :

Đảng cộng sản ( các nước nói chung)...Khi lănh đạo nhân dân vùng lên giành độc lập cho đất nước, hoặc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc th́ rất thành công. Nhưng khi chính quyền rồi, th́ chưa thấy Đảng công sản nước nào lại lănh đạo nhân dân xây dựng được kinh tế đất nước phát triển? sự sụp đổ của Đảng CS các nước Đông Âu, của Liên ... cũng bắt đầu từ kinh tế kém phát triển?

Vậy tại sao? Do đâu? cái ? Lỗi do ai? Căn bệnh đó xuất phát từ đâu?

Đấy câu hỏi thứ nhất.

Câu hỏi thứ hai :

Đi lên chủ nghĩa Công sản được coi " Mục tiêu" của loài Người cụ Các Mác đă nêu ra, cũng giống như Phật Giáo, mục tiêu của sự tu hành được giải thoát mọi đau khổ? Thiên Chúa giáo th́ được lên Thiên đường với Chúa... đă mục tiêu th́ để đi tới đó sẽ nhiều con đường... Nếu von một cách thô thiển th́ cũng như ta đặt mục tiêu phải vào TP HCM... Vậy từ HN, ta thể máy, bay, hoặc đi tàu hỏa; hoặc đi xe khách... Đi xe khách th́ loại giường nằm, loại nhét như nhét lợn; Đi máy bay loại hạng C, loại hàng E, lại máy bay giá rẻ? Rồi thể đi tàu biển? thể đi xe máy, thậm chí, thể ṛng cuốc bộ... Quan trọng phải đi đến nơi? Phật giáo cũng nhiều con đường để đi đến giải thoát, đó 10 tông phái khác nhau mỗi tông phái một cách tu tập khau nhau...Vậy cớ ta đi lên " Chủ nghĩa Cộng sản" bằng con đường như hiện nay? không chọn con đường khác? con đường ấy, Cụ Các Mác, cụ Nin đă chỉ ra rồi :" Chủ nghĩa bản phát triển đến giai đoạn cực thịnh th́ sẽ xuất hiện mầm mống chủ nghĩa hội"...Cứ bảo chúng ta theo Mác, theo Nin, theo Bác Hồ, nhưng xem ra toàn học tṛ phản thầy... Những lời dạy cốt tử th́ không theo, toàn cố gắng học theo cái đâu đâu ấy?

Câu hỏi thứ ba :

Từ năm 1947, trong tác phẩm " Sửa đổi lề lối làm việc", Bác Hồ đă chỉ ra rất nhiều căn bệnh xấu của Đảng viên. Trải qua năm tháng, qua nhiều giai đoạn lịch sử, những căn bệnh ấy xem ra không thuyên giảm c̣n nặng nề hơn rất, rất, rất nhiều? Vậy tại sao lại như thế? Tại sao Đảng viên Đảng CSVN ngày càng giảm uy tín đi trong con mắt người dân?

ba câu hỏi đó, rất mong được chỉ giáo?
( Tôi xin nói thêm : Đây " tôi mong chỉ giáo"- Cho nên, ai bàn luận theo kiểu " nói cho sướng miệng" tôi xóa tên ngay.)

 

Trích: Tiếng dân 24.08.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                  

hay       www.dcvapt.net                                     

                                                          

                                                                                            

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục