DC&PT - Thời Sự 2019

 

Bàn về sự gia tăng mê tín

Nguyễn Đ́nh Cống

 

Gần đây dân Việt gia tăng mê tín dị đoan đến chóng mặt. Các nhà nghiên cứu  t́m nguyên nhân để có hướng khắc phục. Có thể quy về 3 nguồn :1- Do người dân, 2-Do bộ phận quản lư đền chùa và người hành nghề mê tín, 3- Do sai lầm và yếu kém trong sự lănh đạo và quản lư của chính quyền cộng sản.

Trong 3 nguồn, nguyên nhân  nào giữ vai tṛ cơ bản? Có 2 luồng ư kiến khác nhau. Luồng A cho rằng cơ bản là tại dân. Luồng B  quy trách nhiệm chính cho lănh đạo. Tôi ủng hộ luồng B và t́m ra các nguyên nhân thuộc về tác dụng phụ của đường lối cộng sản.

Tác dụng phụ xẩy ra ngoài ư muốn của chủ thể. Một số thuốc chữa bệnh có tác dụng phụ không mong muốn. Nó dùng để chữa bệnh chỗ này nhưng lại làm hại chỗ khác. Chủ nghĩa cộng sản, ngoài những độc hại thuộc bản chất và những ảo tưởng về một xă hội tốt đẹp nó cũng gây ra lắm tai họa thuộc loại tác dụng  phụ. Gọi là phụ v́ các tai họa đó không nằm trong phạm vi mục tiêu, những người CS vẫn rất muốn tránh nhưng không cách ǵ tránh được, nó cứ tự động xẩy ra. Gọi là phụ nhưng tác dụng lắm khi rất nguy hiểm. Vào tháng 10/2016 tôi đă đăng bài “Tác dụng phụ hay tai họa tất yếu sinh ra từ cộng sản”, vạch ra một số tai họa  như vậy. Tôi cho rằng sự gia tăng mê tín của dân Việt có nguyên nhân trực tiếp chủ yếu  nhất (trong 3 nguồn nguyên nhân) là “Tác dụng phụ của cộng sản”. Và như vậy Đảng và chính quyền phải chịu trách nhiệm chính.

Cộng sản theo duy vật, không công nhận Tâm linh, bài bác tôn giáo, mặc dầu tuyên bố chấp nhận tự do tín ngưỡng. Thế nhưng dưới sự thống trị của CS VN th́ mê tín dị đoan lại ngày càng tăng. Phải chăng đó là một nghịch lư.

Tôi đă nhiều lần phân tích nguyên nhân gốc gác, sâu xa  của mọi tai họa. Bài này chỉ đề cập đến 5 nguyên nhân gần, là tác dụng phụ do CS gây ra trong việc phát triển nhanh của mê tín dị đoan (mà chưa bàn đến các nguyên nhân  từ 2 nguồn khác).

  1. Sự bật lại của cấm và phá.

Việc cấm lễ bái, phá đ́nh chùa mà CS thực hiện trước đây  đă đụng chạm đến tâm hồn người Việt. Người ta phát hiện thấy một vài người phá chùa gặp tai họa liền gán cho việc bị báo ứng. Điều đó lan truyền nhanh và rộng làm cho niềm tin vào thần thánh không mất đi mà tăng cao. Về kinh tế, trói buộc măi không được đành phải mở vào năm 1986. Nhân đà đó dân các nơi khôi phục lại đ́nh chùa, mở lại các lễ hội. Mà thói thường, những  thứ đàn hối, bị uốn càng cong, đến khi được thả nhanh ra nó bật trở lại càng mạnh. Những thứ bị cấm càng gắt, đến khi được tháo cũi sổ lồng th́ nó càng phát triển nhanh, nhiều khi lệch lạc mà không cách ǵ ḱm lại được.

  1. Sự sám hối

Nền thống trị của công sản đă tạo ra một số khá đông quan chức phạm nhiều tội ác như làm giàu bằng thủ đoạn bất chính, như khủng bố, ám hại người tội để lập thành tích với đảng, như  cậy quyền hoặc tham lợi gây ra oan khuất cho dân. Bọn này sợ bị báo ứng về Tâm linh nên ra sức đến các đ́nh chùa linh thiêng để hối lộ thần thánh. Về việc này lẽ nguyên Chủ tịch nước tiêu biểu. Họ đă nêu một tấm gương cho nhiều người.

  1. Sự ngu dân

CS muốn làm ngu dân để dễ thống trị nhưng lại sinh ra tác dụng phụ dân dễ tín. Những người buôn bán thường hay lễ bái. Nhiều khi họ kiếm được lợi nhuận cao chủ yếu  nhờ tài tháo vát, nhờ nhanh nhạy nắm bắt thời , nhưng họ cho rằng chính nhờ thành tâm lễ bái. Thế nhiều người đổ vào các đền chùa để lễ, để tranh cướp lộc ấn, để cầu may.

  1. Nỗi oan khuất

Thống trị của CS tạo ra nhiều dân oan. Họ khiếu nại, kiện cáo, nhưng phần lớn không được giải quyết thỏa đáng. Họ đành trông chờ vào thần thánh. Họ cầu xin các Ngài giúp lấy lại công bằng, giúp tránh rủi ro.

5- quốc doanh

Lănh đạo CS nhận thấy trong các tôn giáo th́ Phật giáo dễ bị lợi dụng hơn cả, vậy một mặt họ lôi kéo, mua chuộc một số chức sắc, chia rẽ cộng đồng  phật tử, mặt khác họ cài cắm các quốc doanh vào chùa chiền, làm tha hóa Đạo Phật. Từ đó một số nấp danh săi để hành nghề tín lừa gạt đồng bào..

Năm nguyên nhân kể trên từ phía CS. C̣n các nguyên nhân từ phía người dân, từ bộ phận quản đền chùa những người hành nghề tín chưa được bàn đếnđây, chúng tương đối , dễ thấy đă được nhiều người trao đổi.

N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

Tr ích: BVN 26.03.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                             

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục