DC&PT - Thời Sự 2019

 

Quê hương của ai?

Mạnh KimH́nh minh họa.