DC&PT - Thời Sự 2019

Đừng quá buồn, hăy nh́n rơ

Jonathan London

Hiểu nhưng lại hơi bất ngờ khi thấyhơn vài ngườidân Việt Nam nuối tiếc v/v đàm phán Kim-Trump đă chưa hay không mang lại kết quả , nếu không muốn nói thất bại.

 Lo dân chúng toàn cầu nh́n về Việt Nam thấy thất bại hả? Lên google thấy 164 triệu kết quả khi đánh “Vietnam Trump Kim Fail” vào v.v.?

 

Lo ?

 

Việc Việt Nam đă tổ chc sự kiện này cũng lợi nhất định cho Việt Nam rồi. Những người lạc quan thể nói rằng thật tốt khi họ gặp mặt đối mặt.

 

Ít nhất, sức mạnh mềm, danh tiếng của Việt Nam đă một sự gia tăng nhỏ không phải không đáng kể.” Đó tin tốt cho Việt Nam những nỗ lực của nhà nước Việt Nam đóng góp cho trật tự an ninh Đông Á dựa trên các nguyên tắc đối thoại hợp tác quốc tế.

 

Về kết quả của hội nghị, th́ cũng mặt thành công chủ quan. Hăy nhớ đây hai nhà lănh đạo cực kỳ thèm muốn sự chú ư họ đă nhận được cái đó.

 

 

Đồng thời xin các bạn nhớ hai nhân vật này ai.

 

Cả hai người đều rất thiếu sự quan tâm đến nhân loại phúc lợi của dân thường trong cả hai đất nước họ đang cai trị/nắm quyền. Cả hai người đều con nít khùng cuồng đt ḿnh trên luật, trên hết. Cả hai đều hại cho thế giới.

 

Việc Bắc Triêu Tiên (theo các nhà phân tích) hơn 50 quả bôm hạt nhân Mỹ c̣n bị Ông lửa đảo nắm quyền đă năng cao rủi ro lớn cho nhân loại Đồng Á.

 

Ai cũng ủng hộ những nỗ lực để giảm cẳng thẳng chứ. riêng tôi không vấn đề lắm về quyết định gặp nhau. Song, đừng cho phép ḿnh bị bịp khi nghe những nhân vật này khen nhau, thậm chí khen Việt Nam.

 

Chắc nhng nhà lănh đạo của ĐCSVN đă ăn mừng khi nghe những lănh dạo nước ngoài khen Việt Nam vậy. Ừ, đúng rồi. Sự phát triển của Việt Nam cũng ấn tượng về nhiều mặt, từ tăng trưởng GDP theo đầu người mức sống ( mất đồng đều) dần tăng

 

…..cho đến khủng hoàng môi trường trọng nước số vụ án cướp đất hối lộ một nền giáo đục khá thành công về một số mặt (so với các nước cùng thu nhập_ cực kỳ phúc tạp chưa được về một số mặt khác. Sự phát triển một quá tŕnh phc tạp Việt Nam c̣n đang t́m đường đi tốt nhất.

 

Việt Nam tự quyết định đường đi th́ tất nhiên việc tốt, nếu đường đi đó thực sự phản ánh nguyện vọng của người dân.

 

Việt Nam muốn phát triển một cách mạnh hơn nâng cao danh tiếng vị trí trên thế giới chắc cứ nỗ lực đề đóng vai tích cực trong chính trường khu vực thế rồi. Ủng hộ thôi.

 

Trong khi đó, khuyên mong Việt Nam bác bỏ tất cả những giá trị của Trump Kim này ôm lấy những giá trị thực sự xng đáng với một nước văn minh dân chủ: chính trị đa nguyên nhân quyền cho mọi người, công bằng hội v.v. Như thế mới thực sự giành sự tôn trọng của nhân loại, trong ngoài nước. Đúng chưa?

 

JL, Leiden

 

Trích: Xin lỗi Ông...28.02.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                              

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục