DC&PT - Thời Sự 2019

 

Cổ phần hóa DNNN:

Tài sản thất thoát đủ kiểu

 

Tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018, ngày 24/1, Thanh tra TP.HCM chỉ ra nhiều chiêu thức gây thất thoát vốn khi thực hiện CPH DNNN.

 

Cụ thể, tờ Tuổi Trẻ dẫn lời bà Lương Thị Nga, Trưởng pḥng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 6 (Thanh tra TP.HCM) nói tại hội nghị cho biết, những sai sót, bất cập có thể dẫn tới khả năng thất thoát tài sản nhà nước thường liên quan đến công tác thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp và xác định tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ.

chia sẻ

Phóng

Công ty Tân Thuận sai phạm điển h́nh trong định giá tài sản. Ảnh: VietnamBiz

Nga cho rằng, về việc xác định giá trị doanh nghiệp t́nh trạng kiểm thiếu, không kiểm tài sản cố định c̣n giá trị sử dụng, kiểm không đúng diện tích thực tế sử dụng căn cứ theo diện tích được giao ban đầu... làm giảm giá trị doanh nghiệp.

Ngoài ra, công tác định giá cũng vấn đề như xác định tỉ lệ chất lượng c̣n lại của tài sản thấp hơn thực tế; áp dụng không đúng đơn giá xây dựng, vật kiến trúc, công tŕnh; không hạch toán phần giá trị tài sản tăng thêm; đánh giá giá trị lợi thế vị trí địa khu đất chưa phù hợp giá trị thị trường.

Bên cạnh đó, trường hợp doanh nghiệp hạch toán tăng nợ không đ̣i được dẫn đến giảm vốn nhà nước.

Nga cũng chỉ ra t́nh trạng tỉ lệ vốn nhà nước nắm giữ sau cổ phần hóa phần vốn nhà nước bán ra ngoài không phù hợp với đề án tái cấu phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

Đồng thời chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục lựa chọn phê duyệt tiêu chí nhà đầu chiến lược theo quy định. Chọn nhà đầu chiến lược không đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho doanh nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Nga cũng đề cập tới các khoản nợ của các DNNN nhưng lại không được xử trước khi thực hiện CPH đă làm ảnh hưởng đến tính minh bạch tài chính của doanh nghiệp dẫn đến khó thu hút nhà đầu tham gia góp vốn. Mặt khác cũng trường hợp, doanh nghiệp hạch toán tăng nợ không đ̣i được dẫn đến giảm vốn nhà nước.

Đáng chú ư, Lương Thị Nga nêu trong quá tŕnh cổ phần hóa, người đại diện quản doanh nghiệp, ban chỉ đạo cổ phần hóa thường thiếu thẩm tra, chủ yếu căn cứ kết quả thẩm định giá của đơn vị vấn dẫn đến không phát hiện những thiếu sót gây thất thoát tài sản nhà nước.

Thêm vào đó, nhiều đơn vị thẩm định giá vốn điều lệ chỉ vài tỉ đồng nhưng tham gia định giá tài sản giá hàng trăm tỉ đồng.

Mặt khác, hiện nay chưa quy định bắt buộc việc công ty thẩm định giá phải bảo hiểm trách nhiệm vật chất đủ để đảm bảo việc bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố, sai sót.

Nga đặc biệt lưu ư, các doanh nghiệp khi thực hiện CPH không đánh giá lại phần vốn nhà nước đă đầu vào các dự án dở dang vẫn giữ nguyên giá trị sổ sách dẫn đến các dự án không được thẩm định lại theo giá trị thị trường.

Trong khi đó nhiều khu đất giá thực tế tại thời điểm cổ phần hóa đă tăng gấp nhiều lần so với thời điểm bồi thường, nhưng vẫn tính theo giá trị sổ sách, làm thiệt hại vốn nhà nước...

Ngoài ra cũng chưa quy định về tính giá trị lợi thế quyền thuê đất vào giá trị doanh nghiệp mặc trên thực tế giá trị này rất lớn. Từ đó, Thanh tra TP đă đề xuất một số giải pháp nhằm giám sát chặt chẽ làm tốt công tác cổ phần hóa trong thời gian tới.

Trước đó, TP.HCM đă phải xin lùi lại tiến độ triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

do được lănh đạo TP.HCM giải thích do phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chưa chính thức được ban hành.

Ngoài ra, lănh đạo thành phố c̣n cho rằng, việc chậm trễ trong cổ phần hóa do quá tŕnh thực hiện phát sinh nhiều vấn đề mới, cần được nghiên cứu như vai tṛ của DNNN trong thực hiện các mục tiêu phát triển, bảo đảm an sinh hội của TP, bảo đảm lợi ích không làm thất thoát tài sản Nhà nước, xử các khoản đầu liên doanh nước ngoài góp vốn bằng quyền sử dụng đất, xác định giá trị tài sảnvị trí trung tâm TP.

Theo Danh mục DNNN cổ phần hóa, trong 64 DNNN phải cổ phần hóa năm 2018, TP.HCM 39 doanh nghiệp. Tuy nhiên tới nay, chưa DNNN nào tại TP.HCM được cổ phần hóa đúng như kế hoạch.

An An (tổng hợp)

Trích: Đất Việt 25.01.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục