DC&PT - Thời Sự 2019

 

Xin việc khu vực công:

Quan trọng là vị thân, lót tay?

 

(Tin tức thời sự) - Quen biết ai đó có ảnh hưởng trong chính quyền có ư nghĩa quan trọng đối với người muốn xin vào làm trong khu vực công.

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) vừa công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị Hành chính công cấp tỉnhViệt Nam 2018 (PAPI 2018).

Báo cáo phản ánh trải nghiệm ư kiến của hơn 14.000 người dân được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, đồng thời tóm lược ư kiến của hơn 110 ngh́n lượt người dân đă tham gia trả lời khảo sát PAPI từ năm 2009- 2018.

Theo Báo cáo PAPI 2018, ṿi vĩnh trong dịch vụ y tế tuyến huyện, quận giáo dục tiểu học công lập giảm song "lót tay" để việc làm trong khu vực Nhà nước, ṿi vĩnh trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lạm dụng công quỹ chưa giảm.

Về tầm quan trọng của hiện tượng thân quen, khi tuyển vào khu vực công, Báo cáo PAPI 2018 cho thấy, chỉ số công bằng trong tuyển dụng vào khu vực công tăng điểm so với các năm trướcTuy nhiên, số điểm đạt được vẫn rất thấp, chỉ đạt 1,11 điểm.

Hiện tượng "vị thân" mối quan tâm lớn đối với người dân. Kết quả khảo sát PAPI trong suốt 10 năm qua cho thấy quen biết ai đó ảnh hưởng trong chính quyền ư nghĩa quan trọng đối với người muốn xin vào làm trong khu vực công, ngay từ vị trí thấp nhất trong hệ thống công vụ (cấp , phường).

Tầm quan trọng của "thân quen" khi thi tuyển vào khu vực công (2011-2018). Ảnh: CECODES

Song kết quả khảo sát năm 2018 cũng cho thấy tín hiệu khá lạc quan: tầm quan trọng của "vị thân" xu hướng giảm so với kết quả khảo sát năm 2016.

Theo kết quảcấp chỉ tiêu cụ thể, tỷ lệ người trả lời đồng t́nh hoặc đồng t́nh một phần với các nhận định họ phải đưa lót tay, bồi dưỡng hoặc chung chi khi xin vào làm trong khu vực Nhà nước, khi sử dụng dịch vụ y tế tuyến huyện/quận, khi sử dụng dịch vụ giáo dục tiểu học cho con em, khi xin cấp phép xây dựng xu hướng giảm trong năm 2018 so với năm 2017. Tuy nhiên, tỷ lệ cho biết phải đưa lót tay mới làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấy hiện tượng cán bộ công quyền sử dụng công quỹ cho mục đích riêng không đổi qua 2 năm 2017 2018.

Cũng theo Báo cáo PAPI 2018, tham nhũng được xem ít phổ biếncấp , phường hơncác cấp chính quyền cao hơn. Mặc người dân chung quan điểm rằng tham nhũng đă giảm đi so với ba năm trước, song mỗi cấp chính quyền mức độ thuyên giảm khác nhau.

Gần 60% số người trả lời cho rằng tham nhũngcấp , phường đă thuyên giảm trong ba năm qua, song chỉ 50% số người trả lời cho rằng tham nhũngcấp quốc gia xu hướng thuyên giảm. Tỷ lệ người dân cho rằng tham nhũng đă thuyên giảmcấp tỉnh so với ba năm trước 55,6%, cao hơn một chút so với tỷ lệ đánh giá cấp quốc gia.

Kết quả khảo sát PAPI 2018 cũng cho thấy, tham nhũng vẫn một trong những mối quan ngại hàng đầu trong công chúng.

Minh Thái

 

Trích: Đất Việt 03.04.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                   

hay       www.dcvapt.net                             

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục