DC&PT - Thời Sự 2019

Tại sao tôi viết?

Dương Quốc Chính

 

Ḿnh viết về chiến tranh VN nhưng chưa bao giờ nửa lời trách móc những người lính. Thậm chí cả những lănh đạo Cộng sản thời đó họ cũng tin vào tưởng CS, lẽ đa số cũng không vụ lợi, nhân.

Cái ḿnh muốn viếtđây về bản chất chế độ, thứ thể ngay chính những người CS cao cấp thời đó cũng không rành. Bởi , chế độ CS ở VN hoàn toàn khác vớiĐông Âu, được che lấp dưới ánh hào quang của chủ nghĩa dân tộc. Người dân theo Việt Minh để giành độc lập dân tộc, chứ họ đâu biết CS . Sau đó, theo quán tính, họ đánh Pháp, rồi đánh Mỹ cũng mục đích thống nhất đất nước. Họ coi Mỹ giống hệt Pháp, cũng xâm lược VN, cướp nước VN. Thời đó người dân nghĩ thế thường, nhưng thời nay đỏ vẫn nghĩ thế mới lạ.

Tất cả những sai lầm trong quá khứ của CS đều được người dân dễ dàng chấp nhận, bỏ qua, như CCRĐ hay Nhân văn giai phẩm, Xét lại chống đảng. Họ bắt người, thậm chí giết người, không cần xét xử, dân cũng bỏ qua. Đó chính quyền thời chiến, nhân tâm đều hướng ra chiến tuyến. mục tiêu độc lập, thống nhất, thế nên mấy trăm ngàn mạng người cũng chuyện nhỏ. Dẫu phải đốt cháy cả dăy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được độc lập .

Thế nên ḿnh mới viết, đảng CSVN càng mạnh, càng uy tín với dân nếu chiến tranh càng kéo dài. chiến tranh càng lâu th́ chế độ càng chứng minh được sự ưu việt (CS tối ưu cho chiến tranh nhưng không tốt khi ḥa b́nh), tạo được ơn huệ với nhân dân, cũng như tích tụ được ḷng căm thù của nhân dân với thế lực thù địch.

Anh em đỏ, thậm chí nhiều anh em dân chủ bây giờ kiến thức cùng lệch lạc về chế độ . bản do năo trạng bị cái quán tínhyêu nướckia. ḷng yêu nước bị lợi dụng, biến thành yêu chế độ. Anh em yêu chế độ bây giờ chủ yếu bằng ơn huệ. Coi chế độ ân nhân cứu mạng dân tộc. Thế nên nguyện trung thành măi măi.

người trí th́ cần phải biết đảng CS công đánh đuổi thực dân, đó chỉ 1 con đường để dẫn tới độc lập, tự do, hạnh phúc. Không thể con đường đánh đuổi thực dân đă hoàn thành quyền xỉ nhục những người đă chọn con đường khác. Mục đích cuối cùng cũng để tự do, độc lập.

Ông Nguyễn Ái Quốc khi đọc luận cương của Lenin cũng chỉ thấy mặt trời chân CNCS sẽ con đường để giải phóng dân tộc. Chắc chắn lúc đó, kể cả những năm chiến tranh sau này ông cũng không thể biết được những khiếm khuyết của chế độ trong việc quản trị quốc gia, trong phát triển kinh tế

Điều quan trọng nhất phải thấy rằng chúng ta đangđâu so với khu vực thế giới. Ḿnh không chọn cách chửi bới hằn học, chửi bới cũng không thể quay ngược lại được bánh xe lịch sử. Ḿnh chỉ muốn nhận thức của người dân cần thay đổi, cần hiểu được bản chất của các vấn đề lịch sử. Biết đúng sai để biết lựa chọn đúng cho hiện tại tương lai, chứ không phải để quay ngược lại quá khứ.

Liệu bây giờ bao nhiêu % người Việt biết được đảng CS chỉ tối ưu cho chiến tranh tự vệ không thể tối ưu trong việc phát triển kinh tế, không thể tạo nên 1 hội tự do, b́nh đẳng, bác ái con người?

đỏ vẫn nghĩ như nhi đồng, đánh nhau giỏi giỏi cai trị, tồn tại hợp , đánh nhau giỏi được ḷng dân.

Sao họ không tự hỏi: Được ḷng dân sao dân lại không được tự do bầu cử?

Hỏi tức trả lời.

Trích: Tiếng dân 01.05.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                   

hay       www.dcvapt.net                             

                                                     

                                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục