DC&PT - Thời Sự 2019

 

Chúc mừng Tết Nguyên đán

Kỷ Hợi 2019

 

 

Trước thềm năm mới

chúng t ôi  kính chúc quư độc giả và

thân hữu trong và ngoài nước được

an khang, thịnh vượng, vạn sự như ư.

 

 

Đức quốc, ngày 02.02.2019

 

Hiệp hội Dân chủ và Phát triển Việt Nam

Tạp chí Dân chủ và Phát triển

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử: 

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                              

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục