DC&PT - Thời Sự 2019

 

 

Ai chịu trách nhiệm?

Đỗ Ngọc Thống

Sáng to ch nào?

Theo Xă lun, chiu 12/7, sau khi PGS.TS Phan Th Hng Xuân, Ch tch Hi Hu ngh Vit Nam - Đông Nam Á, Phó Ch tch kiêm Tng Thư kư Hi Dân tc hc - Nhân hc TP.HCM đ xut sáng kiến “dùng lu chng ngp”, bà đă nhn rt nhiu b́nh lun khiếm nhă, xúc phm nhân phm,...

Cũng theo Xă lun “tr li báo v vn đ này, PGS.TS Phm Ngc Trung - Ging viên cao cp ngành Văn hóa hc, Hc vin Báo chí và Tuyên truyn cho rng vic thoá m, ch trích, châm biếm chua cay trước mt đ xut cá nhân s gây mt đoàn kết xă hi, hu dit ư tưởng sáng to”.

Tôi không th hiu được ư kiến ca cái bà Xuân y sáng to ch nào? Ch cn vi mt mu trí khôn,"óc bng qu nho" cũng có th thy không th chng ngp lt tp HCM bng cách dùng mi nhà 1 cái lu hng nước tri được. “Sáng kiến” y ch là 1 tṛ h. nước ta làm lănh đo nói năng ng ngn là chuyn b́nh thường; PGS.TS mà tŕnh đ ngu dt cũng b́nh thường. Nhưng ngu dt và ng ngn đến mc y th́ tht không b́nh thường chút nào c. Thế nên tôi li càng không hiu được 1 ông cũng là PGS.TS, ging viên cao cp hc vin báo chí tuyên truyn c̣n đng ra bênh vc bà Xuân và cho vic mng XH làm như thế là hy dit ư tưởng sáng to.

Không ai nghi ng ḷng nhit t́nh và ư chí cách mng ca các v, nhưng ư chí và ḷng nhit huyết ca

nhng lănh đo thiu năng trí tu như thế s dn đt nước đến đâu?

Đ Ngc Thng

Wien (Austria) 14-07-2019

***

Bauxite Vit Nam c ư ghép hai bài viết ca PGS Đ Ngc Thng li đây ch nhm dùng chính tác gi tr li cho câu hi ca tác gi. S sáng to ca nhng “nhân tài” kiu “cái lu” do người cng sn tuyn la và đào to cui cùng đă đưa đến hàng lot quan chc cng sn phá nát đt nước mà dù có dùng đến mt trăm cái ḷ ca c Tng Ch th́ vn không sao “đt” xu ch không phi ch là chng y th phm đă được truyn thông đưa lên báo chí như my bc nh có tính cách thng kê dưới. Tt nhiên cái kết lun phi rút ra là thế nào th́ tác gi và chúng ta đu biết, nói hay không nói là tùy thi đim đă nên nói hay chưa đó thôi.

Bauxite Vit Nam

Vài ba năm lại đây, hàng loạt cán bộ trung, cao cấp liên tiếp phạm sai lầm, không ít đă vào nhà đá ngồi bóc lịch, đếm kiến; chất lượng đội ngũ cán bộ lănh đạo từ trung ương đến địa phương ngày càng xuống cấp, như người xưa vẫn nói: “phú quư giật lùi”. Ở đâu cũng có đảng lănh đạo, về logic đảng phải chịu trách nhiệm. Nhưng đảng không phải là 1 người cụ thể, vậy ai là người chịu trách nhiệm về t́nh trạng ấy?

Chưa bao giờ người ta thấy lănh đạo các cấp, những quan chức nhà nước "mũ cao áo dài" mà phát ngôn tùy tiện, bừa băi, toàn như tṛ hề, vị nào cũng để lại nhiều “ranh ngôn” độc đáo. Các phiên chất vấn tại nghị trường QH hoặc truyền trực tiếp các sự kiện là một dịp để người dân được cười thỏa thích mà không mất tiền đến rạp xem hài.

Làm sai, vi phạm pháp luật nếu bị lộ th́ phải kỉ luật đă đành, nhưng c̣n vô số cán bộ chưa bị lộ có đầy đủ phẩm chất và năng lực yếu kém vẫn ngồi ghế lănh đạo các cấp mới là thực trạng đáng sợ. Có thể nói đó là lực cản lớn nhất để đất nước tiến lên. V́ ai cũng biết dù công nghệ, khoa học có hiện đại đến đâu, cách mạng 4.0 hay 10.0 đi nữa, con người vẫn đóng vai tṛ quyết định đối về chất lượng cuộc sống và tạo nên sức mạnh của 1 đất nước. Làm sao chọn được người có năng lực vẫn là vấn đề cốt tử của một chính thể.

T́nh trạng chạy chức chạy quyền, cài cắm người nhà, con ông cháu cha là phổ biến. Chất lượng cán bộ xuống cấp, yếu kém đến thảm hại như thế do nhiều nguyên nhân nhưng trực tiếp phải chịu trách nhiệm là những người giữ trọng trách làm công tác cán bộ. Các pḥng tổ chức, vụ tổ chức, ban tổ chức từ trung ương đến địa phương đă tham mưu không đúng, đề xuất “quy hoạch” cán bộ không đúng.

Tôi không hiểu tại sao để t́nh trạng chất lượng cán bộ yếu kém như thế mà hầu như ít có vị nào làm công tác cán bộ phải chịu trách nhiệm trước đất nước và nhân dân. Theo tôi phải kỉ luật những cá nhân và cơ quan đă đề cử quy hoạch những cán bộ kém chất lượng, vi phạm pháp luật. Ví dụ điển h́nh nhất là vụ ông Đinh La Thăng và gần đây hàng loạt vị nguyên ủy viên TW vi phạm pháp luật. Nếu những ông bà ấy bị kỉ luật th́ theo đó ít nhất là các vị có liên quan, từ thủ tướng CP đến lănh đạo ban tổ chức TW phải chịu trách nhiệm và chịu h́nh thức kỉ luật thích đáng chứ. Không có lí ǵ khi tiến cử 1 lănh đạo yếu kém, gây hậu quả nghiêm trọng, hại dân, hại nước… mà người tiến cử lại không phải chịu trách nhiệm ǵ. Thế c̣n ǵ là nghiêm minh, c̣n ǵ là kỉ cương phép nước?

Theo tôi, công tác cán bộ là một trong những hạn chế và yếu kém nhất trong mấy chục năm qua. Nếu không nh́n nhận vấn đề ấy một cách nghiêm túc và nghiêm minh th́ măi măi chỉ thu được những đồ đồng nát; sẽ chỉ có được một dàn lănh đạo tham lam, ngu dốt và hống hách một cách vô sỉ…

Ở ta cái ǵ cũng khẳng định đă làm “đúng quy tŕnh”. Đúng quy tŕnh nhưng kết quả vẫn thảm hại th́ hoặc là phải xem lại quy tŕnh hoặc là người thực hiện cái quy tŕnh ấy không đúng, phải cách chức, loại bỏ.

 

Đ.N.T.

Frankfurt 17-07-2019

Nguồn: FB Nguyễn Đạt

Trích: BVN 20.07.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                  

hay       www.dcvapt.net                                     

                                                          

                                                                                            

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục