DC&PT - Thời Sự 2019

 

Luật sư Trần Vũ Hải vừa bị khởi tố

là người như thế nào?

Chu Vĩnh Hải

 

Tt c các lut sư tham gia bo v các thân ch là tù nhân lương tâm, t t cũng b quy chp này n đ tước quyn lut sư ca h, mi thy được chế đ cng sn bn thu và hèn h đến mc nào.

Đu gi chiu ngày 02-7, h thng báo chí nhà nước đng lot thông tin: Lut sư Trn Vũ Hi và v đă b công an tnh Khánh Ḥa khi t v án, khi t b can do”trn thuế.

Thông tin này ngay lp tc gây chn đng.

Nhà riêng và văn pḥng công ty lut ca Lut sư Trn Vũ Hi đu b khám xét. Các video clip cho thy, nhiu người mc thường phc đă khuân nhiu h sơ tài liu t văn pḥng ca công ty lut ca LS Hi đưa lên xe công an.

Cũng vào đu gi chiu ngày 02-7, Lut sư Ngô Anh Tun – mt cng s thân thiết ca LS Trn Vũ Hi qua trang Facebook cá nhân ca ḿnh đă ra thông cáo báo chí cho biết chi tiết:

“Sáng nay, ngày 02/7/2019, Cơ quan cnh sát điu tra công an tnh Khánh Hoà (PC03) đă tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm vic ca Lut sư Trn Vũ Hi v hành vi trn thuế: Phía cơ quan điu tra cho rng v chng Lut sư Trn Vũ Hi đă kư vào nhng giy t mua bán nhà đt ti thành ph Nha Trang, tnh Khánh Hoà vào ngày 10/8/2016. Theo cơ quan này, vic kư vào các giy t này đă đă giúp người bán trn thuế vi s tin là 276 triu đng. Phía gia đ́nh Lut sư Trn Vũ Hi đă gii tŕnh vi cơ quan điu tra nhưng s vic vn chưa được gii quyết dt đim. Người được coi là trn thuế đă yêu cu np thuế nhưng chưa được chp nhn. Tuy nhiên, cơ quan điu tra công an tnh Khánh Hoà vn ra quyết đnh khi t v án và khi t b can đi vi v chng Lut sư Trn Vũ Hi v hành vi được coi là giúp sc trn thuế cho người bán.

Trước khi din ra vic khám xét, Lut sư Trn Vũ Hi đă yêu cu có s chng kiến ca lut sư và ch thu gi nhng tài liu, đ vt liên quan trc tiếp ti v án nhưng tt c các yêu cu chính đáng này đu không được chp nhn. Cơ quan điu tra công an tnh Khánh Hoà vi s h tr ca mt s s quan B Công an và mt s người khác không mc quân phc đă thu gi nhiu tài liu, đ vt không liên quan ti v án, trong đó có mt s h sơ bào cha nhng v án quan trng ti Vit Nam. Đc bit có h sơ v án Trương Duy Nht mà Lut sư Trn Vũ Hi đă yêu cu cp th tc bào cha nhưng hơn 3 tháng nay vn chưa được chp nhn, mc dù ông Lut sư Hi đă liên tc khiếu ni đến các cp có thm quyn.

Gn đây, Lut sư Trn Vũ Hi đă nhiu ln yêu cu các cơ quan điu tra cn tôn trng quyn bào cha ca các b can, quyn bào cha ca lut sư trong quá tŕnh điu tra, không gây cn tr cho hot đng hành ngh ca h. Ông Trn Vũ Hi hy vng, trong v án liên quan ti ông mà nhiu lut sư s t́nh nguyn bào cha cho gia đ́nh ông, cơ quan điu tra công an tnh Khánh Hoà s tôn trng các quyn này ca gia đ́nh ông và ca các Lut sư, thc hin theo đúng các quy đnh xut B lut t tng h́nh s 2015.

Sau khi có kết qu gii quyết v án, gia đ́nh ông Trn Vũ Hi s thông tin cho báo chí được biết.

Lut sư Ngô Anh Tun

Hôm nay, ngày 02-7, Lut sư danh tiếng Trn Vũ Hi đă b khi t v án, khi t b can v́ "trn thuế".

Vi  nhiu người, Lut sư Trn Vũ Hi là mt lut sư chân chính, trung thc và can đm. Ông hết ḷng bênh vc nhng người dân thp c bé hng, hết ḷng lên án cái ác, cái xu và cường quyn. Ông cùng vi mt s Lut sư khác đă tn t́nh và giúp đ min phí người dân vườn rau Lc Hưng thc hin khiếu kin.  Trong v Th Thiêm mt đt, LS Trn Vũ Hi đă th hin chính kiến mnh m. Có th nói, Lut sư Trn Vũ Hi là mt lut sư nhân quyn. Ông là người có tm nh hưởng ln lao c trong đi thc ln trên mng xă hi. Trang Facebook cá nhân ca ông có 82.960 người theo dơi. Chính v́ thế, Lut sư Trn Vũ Hi là mt cái gai sc nhn trong nhn thc ca chính quyn.

Rt nhiu lut sư công chính Vit Nam đă b chính quyn bc hi dưới nhiu h́nh thc, ví d Lut sư Cù Huy Hà Vũ, Lê Th Công Nhân, Nguyn Văn Đài, Lê Công Đnh, Lê Quc Quân, Vơ An Đôn.....

Vit Nam cũng ging Trung Quc, đang tiếp tc bc hi các Lut sư công chính. Ch trong hai năm 2016 và 2017, ti Trung Quc đă có 300 lut sư công tâm b bc hi.

Mt s Facebookers  Vit Nam đă nhanh chóng lên tiếng “Phn đi bc hi lut sư!”.

Facebooker Vũ Tun cho rng: “Mt s tr thù hèn h ca chính quyn mà ai cũng biết. Chính quyn cs cũng biết dân biết mà vn làm đ nói rng chính quyn này quá khn nn”.

Facebooker Bùi Công Chính cho rng: “Vi rt nhiu người đây ch là đ̣n thù bn thu hèn h vào nhng người đng v phía dân oan, dân ch và công bng!

Facebooker Trn Đôn viết trên trang FB cá nhân: “Tt c các Lut sư tham gia bo v các thân ch là tù nhân lương tâm, t t cũng b quy chp này n đ tước quyn lut sư ca h, mi thy được chế đ cng sn bn thu và hèn h đến mc nào. Tôi phn đi bc hi lut sư!

C.V.H.

VNTB gửi BVN

 

Trích: BVN 03.07.19

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                   

hay       www.dcvapt.net                             

                                                          

                                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục