DC&PT - Thời Sự 2019

Việt Nam và vấn đề

Đảng CS xác định ba 'thế lực thù địch'

 

"Trên thế giới này, không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn," đó là câu nói được nhiều người biết đến từ thế kỷ trước của cố Thủ tướng Anh, ngài Winston Churchill (1874-1965).

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Image caption Ông Vơ Văn Thưởng (thứ hai, trái sang, hàng trước) cùng các đại biểu tại Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sở dĩ tôi chợt nhớ tới câu nói này v́ mới đây tại Việt Nam, báo chí và truyền thông có đưa tin bài về một phát biểu của đương kim Trưởng Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản, ông Vơ Văn Thưởng.

Trong phát biểu hôm 5/7/2019, ông Vơ Văn Thưởng có nhắc đến khái niệm thù địch, mà theo phân loại của ông th́ có ba nhóm:

1.      "Những người nghiên cứu lư luận thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xă hội và chủ nghĩa tư bản.

2.      "Lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp với số chống đối, bất măn trong nước để lập các tổ chức...như Việt Tân, Việt Nam Phục Quốc...;"

3.      "Lực lượng len lỏi, phức tạp không khó để nhận ra nhưng lại rất khó về đấu tranh đó là cán bộ, đảng viên, kể cả những đảng viên từng giữ chức vụ trung cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị của chúng ta, suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa."

Trong quá khứ th́ sao?

Nhân đây, chúng ta thử nh́n lại xem các lănh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người tiền bối của thế hệ ông Thưởng, đă xác định kẻ thù của Đảng này thế nào trong quá khứ.

Đảng Cộng sản Việt Nam, kể từ khi thành lập đă luôn xác định rơ ràng địch-ta, bạn-thù trong các thời kỳ tiến hành cách mạng dân tộc - dân chủ và cách mạng xă hội chủ nghĩa trước đây.

Thời Đảng lănh đạo cách mạng dân tộc - dân chủ, kẻ thù của Đảng là các thế lực áp bức, thống trị dân tộc Việt.

Đó là 'thực dân Pháp', 'phát xít Nhật', 'đế quốc Mỹ' và sau có 'bành trướng xâm lược Bắc Kinh'.

Người Việt, người nước ngoài nào phục vụ "thực dân, đế quốc và bành trướng Bắc Kinh", hoặc hùa theo và bênh vực các thế lực này đều bị coi là kẻ thù.

Kẻ thù của Đảng cũng có thể được nh́n nhận là kẻ thù quốc gia.

Thời Đảng xây dựng chủ nghĩa xă hội, kẻ thù của Đảng là "bọn giàu có ở thành thị và thôn quê".

Đảng CS coi họ là giai cấp bóc lột, phải bị tiêu diệt về mặt giai cấp.

Trên thực tế, tư sản, địa chủ đă bị xóa bỏ hoàn toàn chỉ trong vài ba năm.

Lúc này, kẻ thù của Đảng chưa hẳn là kẻ thù của dân tộc Việt Nam.

Tư hữu tư liệu sản xuất hàng ngày, hàng giờ đẻ ra t́nh trạng người bóc lột người, đẻ ra chủ nghĩa tư bản, như chính chỉ dẫn của cố TBT Lê Duẩn.

Tất cả các tầng lớp lao động ở thành thị và nông thôn đều được cải tạo xă hội chủ nghĩa nhưng họ không bị coi là kẻ thù.

Đảng có trách nhiệm lịch sử biến họ thành lực lượng xây dựng thành công xă hội xă hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ lên xă hội cộng sản ở Việt Nam.

Đảng mơ ước xây dựng một thiên đường trần thế trên đất nước Việt Nam. Thiên đường đó thế nào, Đảng biết, dân biết.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Image caption Việt Nam đang có nhiều lĩnh vực mở ra với quốc tế và thế giới, trong đó có du lịch

'Một cách gọi khác'

Những năm gần đây, khái niệm kẻ thù được thay bằng cụm từ "thế lực thù địch." Xét về ư nghĩa, cụm từ này chỉ là một cách gọi khác của " kẻ thù ".

Vậy chúng ta có thể thấy ǵ qua việc xác định kẻ thù của ông Thưởng và cũng là của Đảng?

Phải chăng ở đây người ta coi bất kỳ ai chống lại chủ nghĩa xă hội đều là kẻ thù?

Để đi t́m câu trả lời, xin được trích ra đây một vài phát biểu về chủ nghĩa xă hội của tổ chức, cá nhân nổi tiếng - những đối tác quan trọng mà Đảng mong muốn được họ công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường.

§         "Chủ nghĩa cộng sản một chủ nghĩa có những chính sách chống lại con người" - Quốc Hội Châu Âu

§         "Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xă hội hay chủ nghĩa cộng sản đă được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xă hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp... "Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xă hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người " - Tổng thống Mỹ, Donald Trump nói tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (27/9/2018)

Tới đây, lại có thể đặt câu hỏi là liệu tổ chức và những cá nhân này có là kẻ thù của đất nước, của nhân dân Việt Nam?

Người Việt Nam khác chính kiến, lập ra các đảng chính trị có bị coi là kẻ thù hay không?

'Chưa hẳn là kẻ thù'

Bản quyền hình ảnh Reuters

Image caption Tổng thống Hoa
Kỳ Donald Trump trong một chuyến thăm tới Việt Nam

Bản quyền hình ảnh
Anadolu Agency
Image caption EU ra nghị quyết phê phán chủ nghĩa cộng sản nhưng các lănh đạo của khối và lănh đạo Việt Nam vẫn gặp gỡ, vậy th́ 'Ai là kẻ thù?' theo tác giả Lê Văn Sinh

Theo tôi, họ có thể là kẻ thù của ông Vơ Văn Thưởng, nhưng chưa hẳn là kẻ thù của đất nước.

Đất nước Việt Nam là của chung của người Việt Nam, không phải của riêng ai.

Đảng chính trị nào đấu tranh xây dựng một quốc gia Việt Nam hùng mạnh, thoát khỏi sự tụt hậu kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia-dân tộc, xây dựng Việt Nam tự do, dân chủ, b́nh đẳng, nhân văn trên thực tế chứ không phải trên giấy th́ không thể bị coi là kẻ thù dân tộc.

C̣n việc coi những người đồng chí "tự chuyển hóa, tự diễn biến" là kẻ thù th́ sao?

Đây được coi là việc nội bộ Đảng. Tuy nhiên, tự chuyển hóa, tự diễn biến là quá tŕnh tự nhiên và lịch sử. Nó không chỉ có nghĩa xấu xa, tiêu cực mà c̣n có nghĩa tiến bộ, tích cực.

Có lẽ ông Trưởng Ban Tuyên Giáo phải nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề này, không thể nói khơi khơi được.

Với tôi, h́nh như, ông Thưởng đă quên lời dạy của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng chính quyền cách mạng chỉ có hai kẻ thù "Giặc ngoại xâm và giặc nội xâm".

Khi đă không xác định đúng kẻ thù quốc gia, e rằng người ta có thể nhầm lẫn bạn thành thù và thù thành bạn.

Và bi kịch của một quốc gia là ở đó.

Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, giảng viên đă hưu trí, Bộ môn Lư luận sử học, Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xă hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), tác giả đang sống tại Hà Nội.

Trích: BBC 11.07.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                   

hay       www.dcvapt.net                             

                                                          

                                                                     

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục