DC&PT - Thời Sự 2019

 

VN: "Mất băi Tư Chính có thể dẫn đến mất Trường Sa, mất nước!"

   

Nhà nghiên cứu chính sách và pháp luật PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao nói về Tọa đàm Khoa học về vùng biển băi Tư Chính và luật pháp quốc tế tổ chức tại Hà Nội hôm 06/10/2019 với sự tham gia của đại diện các cơ quan chức năng của chính quyền Việt Nam và nhiều nhân sỹ trí thức.

Trao đổi trên quan điểm cá nhân với BBC News Tiếng Việt ngay sau bế mạc hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, pháp luật và phát triển thuộc Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Vusta), khẳng định hội thảo đă thống nhất được trước hết về khía cạnh ḷng yêu nước và thứ hai nhận diện khoa học, khách quan được vấn đề, nguy cơ mà Việt Nam đang đối diện, cùng với việc đưa ra cảnh báo, đề xuất đối sách, sách lược giải quyết vấn đề.

"Mất băi Tư Chính là có thể dẫn đến mất Trường Sa và mất biển đảo sẽ dẫn đến mất nước," ông thuật lại một nhận thức được các đại biểu rút ra và chia sẻ tại sự kiện khoa học mà trong số đại biểu, diễn giả, khách mời tham gia có sự hiện diện các vị như:

Vũ Ngọc Hoàng, Thang Văn Phúc, Chu Hảo, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Nguyễn Khắc Mai, Trần Thị Băng Thanh, Đặng Văn Sinh, Hoàng Quốc Hải, Phạm Huy Thông, Nguyễn Xuân Hăn, Nguyễn Đ́nh Cung, Nguyễn Trung, Nguyên B́nh, Nguyễn Đ́nh Cống, Hoàng Việt, Trần Ngọc Vương, Đinh Hoàng Thắng, Vũ Hùng, Nguyễn Vi Khải, Nguyễn Văn Cương, Trần Thanh Vân, Nguyễn Quang Dy, Nguyễn Xuân Diện, Hoàng Ngọc Giao, Lê Mă Lương, Đào Tiến Thi, Phạm Viết Đào.

 

 

Trích: BBC 06.10.19

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                   

hay       www.dcvapt.net                                     

                                                          

                                                                                            

Email: dcvapt@gmail.com                     

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục