DC&PT - Thời Sự 2018

 

Tại sao không dám ‘đối thoại’?

 

Các thành viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông Vơ Văn Thưởng đứng thứ hai từ trái sang.