DC&PT - Thời Sự 2018

Yêu sách tám điểm năm 2019

của người dân Việt Nam

 

Kính gửi:

Ban lănh đạo Nhà nước Việt Nam (Ông/Bà Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng nước Cộng hoà Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam)

Đồng kính gửi:

–    Toàn thể nhân dân Việt Nam và người Việt sống ở nước ngoài

–    Ông Tổng thư kư Liên Hiệp Quốc

–    Các cơ quan ngoại giao quốc tế tại Việt Nam

Kính thưa quư vị,

Một trăm năm trước, năm 1919, một bản “Yêu sách của dân tộc An Nam” (Revendications du Peuple Annamite) do một nhóm người Việt Nam yêu nước soạn thảo và kư tên là Nguyễn Ái Quấc được gửi đến Hội nghị các nước thắng trận trong thế chiến thứ nhất (1914-1918), họp tại cung điện Versailles, Paris, Pháp.

Bản yêu sách gồm tám điểm sau:

1.      Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị;

2.      Cải cách nền pháp lư ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các toà án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;

3.      Tự do báo chí và tự do ngôn luận;

4.      Tự do lập hội và hội họp;

5.      Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;

6.      Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ;

7.      Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật;

8.      Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ, do người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ.

Suốt một trăm năm qua, hằng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đă hy sinh để giành lấy những quyền căn bản mà Yêu sách 1919 đă nêu.

Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam hiện nay, khẳng định rằng Hồ Chí Minh, lănh tụ của đảng, chính là Nguyễn Ái Quấc, người đứng tên kư Bản Yêu sách 1919. Vậy mà, một trăm năm sau, dưới quyền toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, phần lớn những điểm nêu trong Yêu sách 1919, tuy đă được thể hiện trong Hiến pháp của một nước Việt Nam đă tuyên bố độc lập, và được Nhà nước Việt Nam long trọng cam kết trong những hiệp ước, tuyên ngôn quốc tế mà Việt Nam tham gia, nhưng trên thực tế đă không được thực thi hoặc bị bóp méo, bị hạn chế tối đa khi thi hành, thậm chí thi hành trái ngược.

V́ vậy, nhân dịp 100 năm Bản Yêu sách Tám điểm 1919, chúng tôi, những người Việt Nam Yêu Tự do Dân chủ và Công lư, sinh sống trong và ngoài lănh thổ nước Việt Nam, xin công bố Bản Yêu sách Tám điểm 2019 sau:

1.      Trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, những người thực hiện quyền tự do biểu đạt đă bị Toà án Việt Nam tuỳ tiện quy kết là “gây rối trật tự”, “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”…

2.      Cải cách căn bản nền pháp lư để mọi người dân được hưởng các đảm bảo pháp lư như nhau, xoá bỏ những luật và điều luật đặc biệt dùng làm công cụ khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân (như những người biểu t́nh ôn hoà đ̣i quyền lợi chính đáng, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền đất nước…, những người phản biện chính sách, những người đối lập chính trị…);

3.      Thực thi quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, công nhận báo chí tư nhân, chấm dứt chế độ kiểm duyệt dưới mọi h́nh thức (bao gồm các quy định kiểm soát thông tin trên mạng);

4.      Ban hành và thi hành nghiêm túc luật về hội với nội dung bảo đảm quyền tự do lập hội và tự do hội họp;

5.      Đảm bảo quyền tự do cư trú và đi lại trong nước, quyền tự do ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về;

6.      Thi hành quyền tự do học tập, tự do học thuật, quyền tự trị đại học, phi chính trị hoá trường học;

7.      Đảm bảo để tất cả các điều luật và các hướng dẫn thi hành luật trung thành với hiến pháp. Thực hiện trưng cầu ư dân đối với những luật có tác động lớn đến đời sống của đông đảo người dân và an nguy của quốc gia. Lấy pháp trị thay cho đảng trị (của Đảng Cộng sản), tiến tới phân lập ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp.

8.      Thực hiện chế độ bầu cử (bao gồm quyền ứng cử) tự do, công bằng, minh bạch, xoá bỏ cơ chế “đảng cử dân bầu”.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, việc Nhà nước Việt Nam thực hiện Yêu Sách Tám Điểm về các quyền căn bản nói trên của người dân là con đường duy nhất đưa nước Việt Nam thoát khỏi thực trạng tŕ trệ về kinh tế, thối nát về chính trị xă hội, và nguy cơ đánh mất chủ quyền quốc gia vào tay ngoại bang; để từng bước phát triển bền vững, thực hiện được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xă hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chúng tôi kêu gọi mọi người dân Việt Nam hăy thực hiện các quyền hiến định của ḿnh mà không đợi ai cho phép; bằng cách đó gây sức ép để buộc chính quyền ban hành và thực thi các luật đảm bảo những quyền hiến định, nghiêm trị bất kỳ ai hay tổ chức nào cản trở việc công dân Việt Nam thực hiện những quyền thiêng liêng đó của ḿnh.

Chúng tôi trân trọng đề nghị Liên Hiệp Quốc và các nước đối tác với Việt Nam quan tâm đến nguyện vọng, ư chí của người dân Việt Nam để có tác động cần thiết, giúp cho những yêu sách nói trên được đáp ứng thuận lợi.

Ngày 19/12/2018

100 TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN KHỞI XƯỚNG BẢN YÊU SÁCH

TỔ CHỨC

1.      Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, đại diện: Nhà văn Nguyên Ngọc

2.      Bauxite Việt Nam, đại diện: GS Phạm Xuân Yêm

3.      Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đại diện: Nhà hoạt động xă hội Lê Thân

4.      Diễn đàn Xă hội Dân sự, đại diện: TS Nguyễn Quang A

5.      Đàn Chim Việt (Ba Lan), đại diện: Nhà báo Mạc Việt Hồng

6.      Hội Bầu bí tương thân, đại diện: Nhà báo Nguyễn Lê Hùng

7.      Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đại diện: Nhà báo Phạm Chí Dũng

8.      Nhóm Văn Lang Praha, đại diện: Nhà hoạt động xă hội Nguyễn Cường

CÁ NHÂN:

1.      Bùi Hiền, Nhà thơ, Canada

2.      Bùi Minh Quốc, Nhà thơ, Đà Lạt, Lâm Đồng

3.      Bùi Quang Vơm, Kỹ sư, CH Pháp

4.      Cao Lập, Hưu trí, California, Hoa Kỳ

5.      Đặng Hữu Nam, Linh mục, Giáo phận Vinh, Nghệ An.

6.      Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội

7.      Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tp  HCM

8.      Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Linh mục Công giáo, Sài G̣n

9.      Hà Dương Tuấn, nguyên Chuyên gia Công nghệ Thông tin, Pháp

10.  Hà Dương Tường, Nhà giáo về hưu, Pháp

11.  Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, thành viên Câu lạc bộ Phan Tây Hồ (CLB PTH) Đà Lạt, Lâm Đồng

12.  Hà Quang Vinh, hưu trí, Q11, TPHCM

13.  Hoàng Dũng, PGS TS Ngữ văn, Sài G̣n

14.  Hoàng Hưng, Nhà thơ-Nhà báo tự do, Sài G̣n

15.  Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM

16.  Huỳnh Sơn Phước, Nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, sống ở Hội An

17.  B Nguyễn Hữu Vinh, Kỹ sư, Nhà báo độc lập, Hà Nội

18.  Kha Lương Ngăi, Nhà báo, thành viên CLB LHĐ, Sài G̣n

19.  Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, thành viên CLB LHĐ, Sài G̣n

20.  Lê Công Định, Luật gia, Sài G̣n

21.  Lê Hoài Nguyên, nhà thơ, Hà Nội

22.  Lê Mai Đậu, Kỹ sư, Hưu trí, Hà Nội

23.  Lê Phú Khải, Nhà báo, Sài G̣n

24.  Lê Văn Tâm, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chiba, Nhật Bản

25.  Lê Xuân Khoa, nguyên GS thỉnh giảng Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ

26.  Mạc Văn Trang, TS Tâm lư, Hà Nội

27.  Mai Hiền, Nhà báo, California, Hoa Kỳ

28.  Mai Thái Lĩnh, Nhà nghiên cứu, thành viên CLB PTH, TP Đà Lạt

29.  Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên GS Kinh tế Đại học Laval, Canada

30.  Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng (CLB LHĐ), Sài G̣n

31.  Ngô Thị Kim Cúc, Nhà văn-Nhà báo, Sài G̣n

32.  Ngô Vĩnh Long, GS, Đại học bang Maine, Hoa Kỳ.

33.  Nguyễn Đan Quế, Bác sĩ, Đồng Chủ tịch Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, Sài G̣n

34.  Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège, Bỉ, sống tại Sài G̣n

35.  Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên Cán bộ Bộ Công an, Hà Nội

36.  Nguyễn Đ́nh Cống, GS, hưu trí, Hà Nội

37.  Nguyễn Đ́nh Nguyên, TS Y khoa, Australia

38.  Nguyễn Đông Yên, GS Toán học, Hà Nội

39.  Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội

40.  Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu văn hoá, Hà Nội

41.  Nguyễn Kiều Dung, TS Kinh tế, Hà Nội

42.  Nguyễn Lân Thắng, Kỹ sư, Hà Nội

43.  Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo, Pháp

44.  Nguyễn Ngọc Lanh, nguyên GS Đại học Y Hà Nội, Nhà giáo nhân dân

45.  Nguyễn Quang Nhàn, Cán bộ hưu trí, CLB PTH, Đà Lạt, Lâm Đồng

46.  Nguyễn Sĩ Phương, TS, CHLB Đức

47.  Nguyễn Thanh Hằng, Dược sĩ, Pháp

48.  Nguyễn Thế Hùng, GSTS, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thuỷ khí Việt Nam, sống tại Đà Nẵng

49.  Nguyễn Thế Hùng, TS Vật lư, Hà Nội

50.  Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nhà văn, Hoa Kỳ

51.  Nguyễn Thị Khánh Trâm, Hưu trí, Sài G̣n

52.  Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, Sài G̣n

53.  Nguyễn Thị Thanh B́nh, Nhà văn, Hoa Kỳ

54.  Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, CLB LHĐ, Sài G̣n

55.  Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo độc lập, Hà Nội

56.  Nguyễn Văn Khải (Ông già Ozon), TS, Hà Nội

57.  Nguyễn Văn Tạc, Giáo học hưu trí, Hà Nội

58.  Nguyễn Viện, Nhà văn, Sài G̣n

59.  Nguyễn Xuân Diện, TS Ngữ văn, Hà Nội

60.  Phạm Duy Hiển (Phạm Nguyên Trường), Dịch giả, Vũng Tàu

61.  Phạm Đ́nh Trọng, Nhà văn, Sài G̣n

62.  Phạm Đỗ Chí, TS Kinh tế, Florida, Hoa Kỳ

63.  Phạm Đức Nguyên, TS, Nhà giáo, Hà Nội

64.  Phạm Toàn, Nhà giáo dục, Hà Nội

65.  Phạm Tư Thanh Thiên, Nhà báo, Pháp

66.  Phan Đắc Lữ, Nhà thơ, Sài G̣n

67.  Phan Thế Vấn, bác sĩ, Sài G̣n

68.  Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hoá, Sài G̣n

69.  Phan Trọng Khang, Thương binh 2/4, Hà Nội

70.  Phapxa Chan, Nhà thơ, hiện tu học tại Texas, Hoa Kỳ

71.  Thái Văn Cầu, Chuyên gia khoa học không gian, Hoa Kỳ

72.  Thuỳ Linh, Nhà văn, Hà Nội

73.  Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn tự do, Đà Lạt, Lâm Đồng

74.  Tiết Hùng Thái (dịch giả Hiếu Tân), Vũng Tàu

75.  Tô Lê Sơn, Kỹ sư, CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM

76.  Tống Văn Công, Nhà báo, California, Hoa Kỳ

77.  Trần Bang, Kỹ sư, Sài G̣n

78.  Trần Minh Thảo, Viết văn, CLB PTH, Bảo Lộc, Lâm Đồng,

79.  Trần Ngọc Sơn, Kỹ sư, Pháp

80.  Trần Thanh Vân, Kiến trúc sư, Hà Nội

81.  Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đảng Cộng sản Đà Lạt, Lâm Đồng

82.  Trần Thị Băng Thanh, PGS, TS Văn học Cổ Cận Việt Nam, Hà Nội

83.  Trần Tiến Đức, Nhà báo độc lập-Đạo diễn truyền h́nh và phim tài liệu, Hà Nội

84.  Trần Văn Thủy, Đạo diễn phim tài liệu, NSND, Hà Nội

85.  Tuấn Khanh, Nhạc sĩ, Sài G̣n

86.  Từ Thức, Nhà báo, Paris, Pháp

87.  Trịnh Y Thư, Nhà thơ, Hoa Kỳ

88.  Vơ Thị Hảo, Nhà văn, CHLB Đức

89.  Vơ Văn Tạo, Nhà báo tự do, Nha Trang

90.  Vơ Văn Thôn, Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, CLB LHĐ, Sài G̣n

91.  Vũ Thế Khôi, Nhà giáo ưu tú, Hà Nội

92.  Vũ Trọng Khải, PGS TS, Chuyên gia độc lập về Kinh tế Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, TPHCM

Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân hưởng ứng Bản Yêu Sách Tám Điểm 2019 ghi rơ tên tổ chức, người đại diện tổ chức / họ tên, nghề nghiệp-chức danh (nếu có), nơi cư trú (tỉnh/thành; quốc gia) và gửi về địa chỉ: yeusach2019@gmail.com

Trích: Tiếng Dân 19.12.18

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục