DC&PT - Thời Sự 2018

Nghĩ về các Đặc Khu đang được Quốc Hội xem xét

 

FB Nguyễn Trung Dân

Để chiến thắng và chiếm đóng nước Việt dễ dàng nhất là bằng con đường đầu tư, mua góp, thâu tóm đất đai mà hiện nay ở nhiều nơi tại Việt Nam, Trung Quốc đă tiến hành rất thành công. Rẻ hiệu quả hơn chiến tranh Trung Quốc vẫn lăm le tiến hành! Ḷng tham của người Việt, nhất các quan chức Việt Nam đă tạo rất nhiều hội cho Trung Quốc mua đất, đầu nhưng tạo thành những ĐẶC KHU dành riêng, người Việt, thậm chí quan chức Việt khó bước được vào bên trong, đừng nói đến kiểm tra, xem xét!

Ngày anh Thanh (Đà Nẵng) c̣n sống làm Chủ tịch Đà Nẵng, lần sau khi t́m hiểu việc xây dựng của Khách sạn Crown đầu trên băi biển Mỹ Khê Đà Nẵng (ban đầu c̣n dùng nhân công Việt), tôi báo động cho Thanh biết họ đang xây những không hiểu được. Sau đó tôi biết nhiều quan chức năng không thể vào đó để kiểm tra đến nay vẫn vậy!

Hơn nữa khi bắt đầu đổi mới (1986) nền kinh tế chúng ta cần những thí điểm làm mẫu, h́nh đặc khu tạo những ưu đăi đặc biệt, thể cần thiết, hữu dụng. Nhưng khi kinh tế chúng ta đă khá phát triển, đă Luật pháp tương đối hoàn chỉnh mọi doanh nghiệp Đà Nẵng đều b́nh đẳng trong làm ăn trước pháp luật, th́ những ưu đăi dành riêng cho các đặc khu không cần thiết sẽ gây nên những bất công, thiếu b́nh đẳng tạo điều kiện cho loại TƯ BẢN THÂN HỮU dễ dàng phát triển đối với h́nh này.

vậy, việc làm Luật riêng cho 3 Đặc Khu Quốc Hội đang bàn thảo cần được xem xét dưới khía cạnh này để không tạo những hội dễ dàng cho sự bành trướng, xâm chiếm của Trung Quốc họ đă lộ trong các tuyên bố trên biển Đông, chiếm Hoàng Sa, Trường Sa bây giờ đất đai dọc biển đất nước đang bị người Trung Quốc thâu tóm dần.

Hăy làm cuộc tổng kiểm đất đai dọc biển những vùng quan trọng nhạy cảm của đất nước, để biết chúng ta đang đứng trước nguy như thế nào!

Trích: Tiếng Dân 27.05.18

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                       

hay       www.dcvapt.net             

                                          

                                          

Email: dcvapt@gmail.com  

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục