DC&PT - Thời Sự 2018

T Hải, một thằng hn đại

FB Nguyễn Ln Thắng

Ti gặp cụ T Hải lần đầu tin vo đầu năm 2012. Đ l thời điểm khi ti vừa mới trải qua cả một ma h biểu tnh chống Trung Quốc rực lửa năm 2011 ở H Nội. Tuy chưa từng gặp nhau, nhưng ti nhớ như in cuộc gặp ấy cụ đ m chầm lấy ti như một đứa con đi xa trở về. C chuyện đ l bởi v tuy ti l thế hệ trẻ, nhưng đ biết cụ rất lu qua cc bi viết trn Blog, Facebook cn cụ th biết đến ti v những tấm hnh biểu tnh nng hổi ti chụp hồi đ.

Rồi bẵng đi 2 năm, lần thứ 2 ti gặp cụ T Hải chnh lđm tang thầy gio yu nước Đinh Đăng Định. Lc ny cụ đ yếu v phải ngồi xe lăn rồi, nhưng cụ vẫn nhất quyết phải đến bằng được trước linh cữu, tự tay chm nn nhang cho một thầy gio chỉ v những hnh động yu nước đ bỏ mnh v những bệnh tật gặp phải trong nh t cộng sản.

Cụ T Hải trong mắt anh em đấu tranh trẻViệt Nam l một tượng đi đại. Khng chỉ l những bức hnh, những đoạn phim ghi lại cảnh một ng gi b nhỏ kin cường chống gậy đi biểu tnh giữa đường phố, cụ T Hải đ đi vo lng người trẻ chng ti bằng những bi viết sắc sảo lật mặt chế độ cộng sản trn trang blog của cụ, bằng cuốn Hồi k của một thằng hn chấn động luận một thời. Hm nay, nhạc sỹ T Hải, người tự nhận l MỘT THẰNG HN đ ra đi rời bỏ thế gian, nhưng với ti hnh ảnh cụ sẽ cn sống mi. Chnh cụ l một trong những người đ trực tiếp tc động lm lớp trẻ chng ti sống thi hn, dm đứng ln xuống đường đi hỏi những điều thuộc về dn tộc ny.

Xin vĩnh biệt cụ, MỘT THẰNG HN VĨ ĐẠI!

Trch: Tiếng Dn 11.08.18

Mục Thời sự Tạp ch Dn chủ & Pht triển điện tử:

            www.dcpt.org

hay    www.dcvapt.net

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dn Chủ v Pht Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục