DC&PT - Thời Sự 2018

 

Chúc mừng Giáng Sinh

và năm mới Dương lịch

2019

 

 

 

 

Kính chúc Quư độc giả và thân hữu trong và ngoài nước

một Lễ Giáng Sinh xum vầy, vui vẻ;

nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong năm mới.

 

 

Đức quốc, 22.12.2018

 

Hiệp hội Dân chủ và Phát triển Việt Nam

Tạp chí Dân chủ và Phát triển

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục