THÂN MỜI LÀM NGƯỜI BẢO TRỢ

 

TẠP CHÍ DÂN CHỦ & PHÁT TRIỂN

 

 

Thân gửi Thân hữu và Bạn đọc

 

Là Thân hữu và Độc giả, Quí vị đă dành những thiện cảm tốt qua việc viết bài, ủng hộ tài chánh hoặc đặt mua tạp chí Dân chủ & Phát triển (DC & PT). Chúng tôi xin thành thực cám ơn và thông báo về một số hoạt động của Tạp chí.

Như Quí vị đă biết, DC & PT là tạp chí tư tưởng và lí luận về các vấn đề chính trị, kinh tế và văn hóa. Mục tiêu của Tạp chí là đóng góp tích cực với các lực lượng dân chủ ở trong và ngoài nước trong cuộc vận động chung của toàn dân để chuyển hóa đất nước từ độc tài, tụt hậu sang dân chủ và phát triển. Kể từ đầu 1994 đến nay DC & PT đă ra được tất cả là 28 số, nghĩa là mỗi năm ra ba số. Đặc điểm của Tạp chí là có chủ đề trong mỗi số, nhằm đào sâu những vấn đề quan trọng và bức xúc của đất nước chúng ta.

Sau hơn mười năm hoạt động đều đặn, nhiều nhân sĩ, trí thức và chuyên viên thuộc nhiều lănh vực và khuynh hướng khác nhau đă viết bài cho DC & PT: TS Nguyễn Thế An, Ô. Chu Vũ Ánh, TS Nguyễn Tiến Bằng, GS Nguyễn Ngọc Bích, Ô. Nguyễn Minh Cần, KS Lâm Đăng Châu, cựu Đại sứ Bùi Diễm, Bà Lê Minh Hà, Ô. Trần Hạnh, LS Trần Thanh Hiệp, GS Đoàn Viết Hoạt, KS Vị Hoàng, BS Trần Huê, KS Huỳnh Hùng, GS Nguyễn Mạnh Hùng, GS Nguyễn Quốc Khải, TS Tôn Thất Long, TS Phùng Nguyên, Ô. Yên Phong, Cựu dân biểu Trần Văn Sơn, CN Chu Chi Nam, TS Xuân Quang, Ô. Dương Thái Sơn, KS Trần Ngọc Sơn, Ô. Nguyễn Đ́nh Thắng, LS Bùi Chánh Thời, nhà báo Bùi Tín, GS Nguyễn Thanh Trang, TS Nguyễn văn Trần, GS Đỗ Mạnh Tri, TS Vơ Nhân Trí, LS Lâm Lễ Trinh, TS Ngô Văn Tuấn, TS Nguyễn Thế Việt và TS Âu Dương Thệ. V́ thế tạp chí DC & PT đă tạo được uy tín và niềm tin trong nhiều giới.

Đất nước chúng ta đang chuyển ḿnh, nên những thông tin khách quan, các nhận định  chính xác và những tư duy mới cần phải được phổ cập trong các giới đang tham gia đấu tranh vận động cho một nước Việt Nam mới dân chủ. V́ thế, theo đề nghị của nhiều thân hữu, để tiếng nói dân chủ ngày càng mạnh, tạp chí DC & PT nên phổ biến rộng răi hơn nữa trong cộng đồng và đặc biệt gởi về trong nước. Yêu cầu rất hợp lí này chỉ có thể thực hiện được nếu có thêm tài chánh. Chính v́ thế Tạp chí cần sự tiếp tay tích cực của nhiều người.

 

Do đó, qua thơ này chúng tôi thân mời Quí vị vui ḷng nhận làm NGƯỜI BẢO TRỢ cho tạp chí DC & PT và ủng hộ hàng năm tối thiểu là 100 USD hay 100 Euro.

Quyền lợi của các bảo trợ viên là: được ghi tên chính thức trong Ban bảo trợ trên tạp chí DC & PT (xin xem trang b́a hai) và hàng năm nhận được ba số báo biếu DC & PT. Đối với những người sinh sống ở Đức, tiền ủng hộ cho DC & PT được xin trừ thuế, v́ Hiệp hội Dân chủ và Phát triển Việt Nam đă được luật pháp Đức công nhận là một hội công ích !

Quí vị nào hưởng ứng lời kêu gọi này, xin vui ḷng viết thơ cho biết. Quí vị sẽ nhận được giấy ghi danh tham gia vào Ban bảo trợ tạp chí DC & PT.

Chúng tôi xin cám ơn trước sự ủng hộ tích cực của các Thân hữu và Độc giả. Thân chúc Quí vị và gia đ́nh vui khỏe và mọi sự tốt lành. 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              Thân chào

                                                                                                                       Thay mặt những người chủ trương Tạp chí

                                                                   TS Âu Dương Thệ