Chủ đề số 29

30 NĂM SAU 1975

Phát hành tháng 12. 2004

 

Sự xâm chiếm miền Nam 1975 của ĐCSVN nh́n dưới khía cạnh lịch sử, có thể coi như sự khởi đầu của giai đoạn thoái trào của một thế lực độc tài chỉ biết nắm chính quyền bằng bạo lực, xảo trá và vô đức. Cách giải quyết những vấn đề của đất nước theo mô h́nh XHCN của học thuyết Mác-Lenin đă hoàn toàn thất bại cùng với sự tan ră của Liên xô và Thế giới Cộng sản. Giải pháp kinh tế thị trường theo định hứơng XHCN hiện nay để cứu văn chế độ lại đang đưa chế độ vào ngơ bí và những rối loạn, mà chính hàng ngũ lănh đạo cũng đang vô cùng hoang mang, như ngừơi đi đường không có bản đồ, rơi vào mê hồn trận!

Nay là thời điểm rất thích hợp để những Ngừơi Dân chủ ở trong và ngoài nước kiểm điểm nhận định trên tinh thần tự tin và thực tiễn, xem chế độ độc tài toàn trị đang rơi vào t́nh thế hiểm nghèo như thế nào, c̣n có thể trụ được bao lâu nữa ? Từ đó t́m ra sách lược thích hợp nhất, phù hợp với điều kiện của VN và trào lưu của thời đại toàn cầu hoá để đấu tranh bằng phưong pháp phi bạo lực, chuyển đất nước một cách chắc chắn từ độc tài sang dân chủ và phát triển!

Trên hướng đi đó chúng ta mời gọi một cách chân thành, nghiêm túc và khẩn thiết cả những ngừơi Cộng sản VN biết thức tỉnh và có tinh thần dân tộc tiến bộ cùng nhập cuộc. V́ đó là sứ mạng và trách nhiệm chung đang có một tương lai rất tươi sáng cho mọi thành phần dân tộc, từ tả sang hữu, từ ngừơi tí thức cho tới ngừơi lao động, từ nông dân cho tới doanh nhân, các tôn giáo và đồng bào các dân tộc đang cùng chung sống trên giải đất VN thân yêu.

Chủ đề này rất quan trọng và thực tế. Chúng tôi rất mong nhận được các bài nghiên cứu, tài liệu và ư kiến của Quí vị quan tâm.

Thời hạn gởi bài là 31. 10. 2004. Dân chủ & Phát triển số 29 sẽ phát hành vào tháng 12. 2004