SỐ 25 - 3/2003

TRONG SỐ NÀY

Thư gởi bạn đọc  
Có thể chờ đợi sự sáng suốt và tử tế của Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh ? Trần Thế Dương
Âu Dương Thệ
Sĩ khí đấu tranh của những ngừơi dân chủ đang làm tham quan mất yên Nguyễn Thế An
Vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam Trần Thanh Hiệp

Cộng đồng nguời Việt ở Mĩ có thể đóng vai tṛ lớn trong việc xây dựng dân chủ ở Việt Nam

Nguyễn Đ́nh Thắng
Về thăm Việt Nam vừa lợi nhà và có ích cho cuộc vận động dân chủ Văn Ngọc
Vấn đề xây dựng lực lượng dân chủ ở hải ngoại Trần Huê

Trách nhiệm của người Công giáo VN trong tiến tŕnh dân chủ hóa đất nước 

 Đỗ Mạnh Tri        

Thời cơ lịch sử và nhiệm vụ của Người Dân chủ trong việc chuyển hóa  đất nước từ độc tài sang dân  chủ  

Âu Dương Thệ
     
Phần Tài liệu  
Thư ngỏ của nhóm Dân Chủ gởi Ban Lănh Đạo ĐCSVN  
Lời kêu gọi cho dân chủ VN của GHPGVNTN  
Thư của TGM Phạm Minh Mẫn nhận định về vi phạm tự do tôn giáo và chà đạp nhân quyền.  
Thư về quốc nội Chúc Tết đồng bào trên quê hương nghiệp ngă  
 
   
Thân mời làm Người  Bảo trợ Tạp chí Dân chủ & Phát triển  
Tính chất thị trừơng của kinh tế Việt Nam Nguyễn Quốc Khải
Qui tŕnh đổi mới của ĐCS Trung quốc hay “diễn biến ḥa b́nh”   kiểu Trung quốc và cách đổi mới của ĐCSVN Hoàng Quế
“Tiếp xúc cứ tri” hay “Tṛ phù thủy” ?          ThẳngThắn
Chủ đề số 26 và 27  
Các tác giả trong số này - Thơ tín   
Đặt mua Tạp chí