TẠP CHÍ DÂN CHỦ & PHÁT TRIỂN - BÁO ĐIỆN TỬ

Chủ trương: Hiệp hội Dân chủ và Phát triển Việt Nam 
Chủ bút: Âu Dương Thệ

_________________________________________

TẠP CHÍ  DÂN CHỦ  &  PHÁT TRIỂN  VIỆT NAM LÀ CƠ QUAN
BÁO CHÍ CỦA HIỆP HỘI DÂN CHỦ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.

BÀI CÓ KÍ TÊN KHÔNG NHẤT THIẾT LÀ
QUAN ĐIỂM CỦA TẠP CHÍ VÀ HIỆP HỘI.

TRÍCH ĐĂNG BÀI CỦA TẠP CHÍ XIN VUI L̉NG GHI RƠ XUẤT XỨ

 

XIN LƯU  Ư QUÍ VỊ GỞI BÀI

  - Bài đánh máy theo dạng chữ UNICODE.
  - Bài thời sự dài tối đa năm (5) trang, bài nghiên cứu dài tối đa tám (8) trang.
- Phần ghi chú dẫn chứng tài liệu xin để vào cuối trang hay cuối bài.
  - Tiểu sử tóm lựơc của tác giả, trong đó xin cho biết: tên thật (nếu chỉ dùng
bút hiệu th́   cho biết rơ), năm và nơi sinh, học vị và ngành chuyên môn,
  các chức vị đă đảm nhận, nghề hiện nay, các tác phẩm tiêu biểu.
  - Nếu dùng bút hiệu th́ xin cho biết tên và địa chỉ để tiện liên lạc.
  - Bài gởi cho Dân chủ & Phát triển xin đừng gởi cho báo khác.
- Dân chủ & Phát triển mong nhận đựơc bài và tài liệu từ trong nứơc. 
  Ṭa soạn sẽ giữ kín  tên của nguời viết và người gửi.

 

  ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC: Email: DCvaPT@AOL.COM
    Tel.:     02921/665378
    Fax:     02921/672480
     
  Địa chỉ bưu điện: Tạp chí Dân chủ & Phát triển
    Postfach 1123, 
    D – 59562 Warstein Deutschland